Inkubator

Park Naukowo-Technologiczny w Ełku w Ełku pomaga innowacyjnym firmom w osiągnięciu dojrzałości i zdolności do samodzielnego funkcjonowania na rynku. Wspomagamy wiedzą i doświadczeniem oraz profesjonalną, dostosowaną do indywidualnych potrzeb opieką. Firmy ulokowane w Parku mają zapewnione dogodne warunki rozwoju. Proponujemy system preferencyjnych stawek czynszowych za dzierżawę powierzchni, szeroki dostęp do usług recepcyjno-biurowych oraz usługi doradcze i szkoleniowe. Ponadto, istotnym elementem systemu inkubacji firm jest możliwość korzystania w dalszym etapie ich rozwoju z pozostałej infrastruktury takiej jak sale konferencyjne i szkoleniowe.


Oferta Inkubatora :

 • Nowoczesne, przyjazne otoczenie
 • Opieka naukowa i biznesowa
 • Doradztwo i wsparcie
 • Ułatwianie współpracy z kooperantami
 • Komfort i bezpieczeństwo
 • Dobry adres
 • Porady prawne

Firma pozostaje pod opieką Inkubatora Parku Naukowo-Technologicznego w Ełku przez 3 lata. W ciągu tych 3 lat, inkubowana firma korzysta przede wszystkim z preferencyjnych stawek czynszu, które kształtują się następująco:

 • I rok inkubacji – 75% zniżki,
 • II rok inkubacji – 50% zniżki,
 • III rok inkubacji – 20% zniżki w przypadku powierzchni biurowej i 25% zniżki w przypadku powierzchni produkcyjnej.

Po zakończeniu inkubacji firma ma prawo pozostać w Parku opłacając 100% stawkę czynszu wynoszącą 36,00 zł/m2. Szczegółowe stawki znajdują się w cenniku, który obowiązuje od 1 kwietnia 2024 r.


Do pobrania KOMPLET DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH:

 1. Formularz aplikacyjny.pdf
 2. Biznes plan.pdf
 3. Wniosek o udzielenie pomocy de minimis.pdf
 4. Oświadczenie o pomocy de minimis.pdf
 5. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.pdf
 6. Oświadczenie o niezaleganiu z płatnosciami wobec ZUS i US.pdf
 7. Oświadczenie o niepozostawaniu w stanie upadlości likwidacji.pdf
 8. Raport-z-działalności-w-PNT.pdf
 9. UMOWA IPPNT.pdf
 10. Regulamin inkubacji PNT.pdf
 11. Regulamin użytkowników.pdf
 12. Obszary innowacji.pdf
 13. Lista branży z zakresu wysokich i średnio wysokich technologii wg OECD.pdf

Kontakt w sprawie INKUBATORA pod numerem telefonu: 87 732 63 03