Laboratorium Badania Żywności i Środowiska Produkcyjnego

OFERTA-LABORATORIUM-2021_01

OFERTA LABORATORIUM PNT DO POBRANIA W FORMCIE pdf


Laboratorium badawcze akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji, Nr AB 1726.

Cennik badań W FORMACIE PDF:

BADANIA MIKROBIOLOGICZNE 01

BADANIA MIKROBIOLOGICZNE-DODATKOWE USŁUGI 01

BADANIA ŻYWNOŚCI I ŚRODOWISKA PRODUKCYJNEGO 01

BADANIA ŻYWNOŚCI I ŚRODOWISKA PRODUKCYJNEGO – PAKIETY BADAŃ 01

 

pca logo

Zakres akredytacji dostępny pod adresem: https://www.pca.gov.pl/akredytowane-podmioty/akredytacje-aktywne/laboratoria-badawcze/AB%201726,podmiot.html

Kontakt:

Laboratorium Badania Żywności i Środowiska Produkcyjnego
ul. Podmiejska 5, 19-300 Ełk
Specjalista ds. technicznych laboratorium – Magdalena Bujko
tel.: 87  732 63 33, + 48 532 131 099
e-mail: labo@technopark.elk.pl

 

Laboratorium Mikrobiologiczne Badania Żywności i Środowiska Produkcyjnego jest jednym z nielicznych laboratoriów w północno-wschodniej Polsce, które w kompleksowy sposób wykonuje oznaczenia pozwalające zidentyfikować zagrożenia bezpieczeństwa żywności, a także jej jakość w aspekcie parametrów mikrobiologicznych.

Laboratorium Mikrobiologiczne Badania Żywności i Środowiska Produkcyjnego zapewnia wysoką jakość prowadzonych badań dzięki ujednoliceniu systemu zarządzania zgodnie z wymaganiami międzynarodowej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 'Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących’.

Badania wykonywane są na podstawie wymagań określonych w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1441/2007 z dnia 05 grudnia 2007 r. zmieniającego Rozporządzenie (WE) nr 2073/2005 w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych.