Laboratorium Badania Żywności i Środowiska Produkcyjnego

Z dniem 05.05.2022 r. Laboratorium Badania Żywności i Środowiska Produkcyjnego Parku Naukowo-Technologicznego w Ełku czasowo wstrzymuje działalność w zakresie przyjmowania próbek do badań od klientów zewnętrznych.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Kontakt w sprawach bieżących pod numerem telefonu: 87 732 63 01, info@technopark.elk.pl

 

 

OFERTA LABORATORIUM 01-04-2022

OFERTA LABORATORIUM PNT do pobrania w formacie pdf – obowiązuje od 1 kwietnia 2022 r.


Laboratorium badawcze akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji, Nr AB 1726.

Cennik badań W FORMACIE PDF:

CENNIK PODSTAWOWY 01-04-2022.pdf

PAKIETY BADAŃ 01-04-2022.pdf

STAŁA WSPÓŁPRACA 01-04-2022.pdf

PROCEDURA ZNAKU JAKOŚCI 01-04-2022.pdf

CENNIK USŁUG DODATKOWYCH 01-04-2022.pdf

pca logo

Zakres akredytacji dostępny pod adresem: https://www.pca.gov.pl/akredytowane-podmioty/akredytacje-aktywne/laboratoria-badawcze/AB%201726,podmiot.html

Kontakt:

Laboratorium Badania Żywności i Środowiska Produkcyjnego
ul. Podmiejska 5, 19-300 Ełk
e-mail: labo@technopark.elk.pl

OD 01 05 2022 R. tymczasowo wstrzymana akredytacja PCA nr AB 1726.

Laboratorium Mikrobiologiczne Badania Żywności i Środowiska Produkcyjnego jest jednym z nielicznych laboratoriów w północno-wschodniej Polsce, które w kompleksowy sposób wykonuje oznaczenia pozwalające zidentyfikować zagrożenia bezpieczeństwa żywności, a także jej jakość w aspekcie parametrów mikrobiologicznych.

Laboratorium Mikrobiologiczne Badania Żywności i Środowiska Produkcyjnego zapewnia wysoką jakość prowadzonych badań dzięki ujednoliceniu systemu zarządzania zgodnie z wymaganiami międzynarodowej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 'Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących’.

Badania wykonywane są na podstawie wymagań określonych w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1441/2007 z dnia 05 grudnia 2007 r. zmieniającego Rozporządzenie (WE) nr 2073/2005 w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych.