Interizon Pomorski Klaster ICT, którego Park Naukowo-Technologiczny w Ełku jest uczestnikiem, otrzymał certyfikat Krajowego Klastra Kluczowego.

Interizon Pomorski Klaster ICT, którego Park Naukowo-Technologiczny w Ełku jest uczestnikiem, otrzymał certyfikat #KrajowyKlasterKluczowy – przez co, rozumie się klaster o istotnym znaczeniu dla gospodarki kraju i wysokiej konkurencyjności międzynarodowej. Proces certyfikacji poprzedzony był wieloetapową oceną, w trakcie której weryfikowano, m.in. doświadczenie, zasoby ludzkie, organizacyjne i finansowe, potencjał gospodarczy czy innowacyjny.
Jesteśmy dumni mogąc być częścią klastra Interizon – inicjatywy z misją dostarczania wiedzy, wspierania innowacyjności, stymulowania współpracy firm i instytucji oraz realizacji wspólnych celów uczestników.
Wierzymy, że w przyszłości czeka nas wiele wspólnych sukcesów.

 

Pomorski Klaster ICT funkcjonuje jako partnerstwo. Misją klastra jest wspieranie działalności uczestników Klastra gwarantując dostęp do:

 • wiedzy w zakresie projektów B+R oraz innych projektów unijnych
 • szerokiej baza kontaktów w Polsce i za granicą
 • szkoleń mających na celu przekwalifikowanie kadry IT, bądź podnoszących jej kompetencje
 • wiedzy na temat ważnych dla branży wydarzeń
 • specjalistycznych opracowań oraz analiz

oraz

 • Udział w projektach finansowanych z UE – międzynarodowe konsorcja, budżety o wartości nawet kilku milionów euro
 • realny wpływ na kierunki rozwoju branży i prowadzoną politykę rozwoju regionalnego
 • Wpływ na tworzenie nowych kierunków studiów – absolwenci spełniający potrzeb pracodawców i zmiany programów nauczania przedmiotów technicznych w szkołach
 • Współpraca firm Klastra z uczelniami i instytutami badawczymi
 • możliwości nawiązywania kontaktów biznesowych podczas licznych spotkań wewnątrz – klastrowych i nie tylko
 • promocja, budowanie świadomości marki oraz promowanie wiedzy eksperckiej drzemiących w firmach
 • udział w wydarzeniach w Polsce i poza jej granicami na preferencyjnych warunkach
 • Zwiększenie świadomości marki
 • szersze dotarcie do potencjalnych partnerów biznesowych poprzez np. możliwość przekazania materiałów i gadżetów reklamowych na wydarzenia (krajowe i zagraniczne), w które zaangażowany jest zespół Klastra

Źródło: https://interizon.pl/pl/