PNT w Ełku przystąpił do INTERIZON – Pomorskiego Klastra ICT.

O strategicznym znaczeniu procesów cyfryzacji w małych i średnich przedsiębiorstwach z Warmii i Mazur rozmawiano 20 września w Ełku podczas konferencji biznesowej pn. TRANSFORMACJA CYFROWA MŚP WARMII I MAZUR, której organizatorem był Park Naukowo-Technologiczny w Ełku. 

W spotkaniu uczestniczyli m.in. Gustaw Marek Brzezin marszałek województwa oraz Tomasz Andrukiewicz prezydent Ełku, eksperci, przedsiębiorcy z subregionu ełckieo oraz samorządowcy. Tematem przewodnim konferencji była transformacja cyfrowa MŚP w regionie –  szanse i perspektywy rozwoju gospodarczego naszego województwa w oparciu o nowe technologie i cyfryzację.

W trakcie wydarzenia podpisano akt przystąpienia Parku Naukowo-Technologicznego w Ełku do INTERIZON – POMORSKIEGO KLASTRA ICT

Pomorski Klaster ICT funkcjonuje jako partnerstwo. Misją klastra jest wspieranie działalności uczestników Klastra gwarantując dostęp do:

 • wiedzy w zakresie projektów B+R oraz innych projektów unijnych
 • szerokiej baza kontaktów w Polsce i za granicą
 • szkoleń mających na celu przekwalifikowanie kadry IT, bądź podnoszących jej kompetencje
 • wiedzy na temat ważnych dla branży wydarzeń
 • specjalistycznych opracowań oraz analiz

oraz

 • Udział w projektach finansowanych z UE – międzynarodowe konsorcja, budżety o wartości nawet kilku milionów euro
 • realny wpływ na kierunki rozwoju branży i prowadzoną politykę rozwoju regionalnego
 • Wpływ na tworzenie nowych kierunków studiów – absolwenci spełniający potrzeb pracodawców i zmiany programów nauczania przedmiotów technicznych w szkołach
 • Współpraca firm Klastra z uczelniami i instytutami badawczymi
 • możliwości nawiązywania kontaktów biznesowych podczas licznych spotkań wewnątrz – klastrowych i nie tylko
 • promocja, budowanie świadomości marki oraz promowanie wiedzy eksperckiej drzemiących w firmach
 • udział w wydarzeniach w Polsce i poza jej granicami na preferencyjnych warunkach
 • Zwiększenie świadomości marki
 • szersze dotarcie do potencjalnych partnerów biznesowych poprzez np. możliwość przekazania materiałów i gadżetów reklamowych na wydarzenia (krajowe i zagraniczne), w które zaangażowany jest zespół Klastra

Źródło: https://interizon.pl/pl/