„ELEKTROMOBILNOŚĆ W PRAKTYCE” certyfikowane szkolenie PSPA 19 lutego 2020 w Parku Naukowo-Technologicznym w Ełku.

Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych, Prezydent Miasta Ełk oraz Dyrektor Parku Naukowo-Technologicznego w Ełku mają zaszczyt zaprosić na certyfikowane szkolenie PSPA realizowane w ramach ogólnopolskiej akcji informacyjnej „ELEKTROMOBILNOŚĆ W PRAKTYCE”, które odbędzie się dnia 19 lutego 2020 r. w Parku Naukowo-Technologicznym w Ełku.

Cykl certyfikowanych, bezpłatnych szkoleń organizowanych przez PSPA jest odpowiedzią
na wyzwania stojące przed administracją lokalną. Ich celem jest zapoznanie samorządów
oraz jednostek i spółek od nich zależnych z konsekwencjami nowych przepisów, ale przede wszystkim przedstawienie realnych rozwiązań w zakresie planowania infrastruktury i rozwoju flot zeroemisyjnych. Eksperci PSPA, praktycy i konsultanci ze specjalistycznym doświadczeniem sektorowym i wiedzą zdobytą w branży, w przystępny sposób zaprezentują w trakcie szkolenia efektywne sposoby wdrażania ustawowych zapisów w ramach dostępnych na rynku rozwiązań. Prelegenci omówią wszystkie aspekty praktyczne, z którymi stykają się podmioty funkcjonujące na rynku – od technologii, przez zawiłości prawne i interpretacyjne, po kwestie społeczne.

W programie m.in. wprowadzenie do tematu elektromobilności w Polsce, zapoznanie z obowiązkami podmiotów publicznych, procedury, zadania i obowiązki operatorów oraz dostawców usług ładowania, informacje techniczne dot. pojazdów elektrycznych, komunikacja zbiorowa, Ustawa o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych oraz wiele innych.

Uczestnictwo w szkoleniu jest niezwykle istotne zarówno dla decydentów lokalnych samorządów, jak i zarządców dróg lokalnych, przedstawicieli referatów drogowych, podmiotów realizujących zadania związane z organizacją transportu lokalnego, podmiotów organizujących gospodarkę odpadami, a także pozostałych podmiotów JST dysponujących flotą samochodową.

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc niezbędne jest potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 10 lutego 2020 r. pod adresem e-mail: p.jakubas@technopark.elk.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 87 732 63 05.

Więcej informacji: http://pspa.com.pl/rozporzadzenie-dotyczace-doplat-do-samochodow-elektrycznych-dla-przedsiebiorcow-weszlo-w-zycie

https://www.facebook.com/PL.PSPA/?ref=nf&hc_ref=ARRF78mQ2Mb41IV-r6TOwkgovwMHPryzeeNkMUjx7qriNcQgVRhd6htOcGGCH4muYng