Inkubator Przedsiębiorczości Parku Naukowo-Technologicznego w Ełku

Park Naukowo-Technologiczny w Ełku PNT w Ełku pomaga nowoutworzonym, innowacyjnym firmom w osiągnięciu dojrzałości i zdolności do samodzielnego funkcjonowania na rynku. Wspomagamy wiedzą i doświadczeniem oraz profesjonalną, dostosowaną do indywidualnych potrzeb opieką. Firmy ulokowane w Parku  mają zapewnione konkurencyjne warunki rozwoju. Proponujemy system preferencyjnych stawek czynszowych za wynajem powierzchni, szeroki dostęp do usług recepcyjno – biurowych oraz usługi doradcze i szkoleniowe. Ponadto, istotnym elementem systemu inkubacji firm jest możliwość korzystania w dalszym etapie ich rozwoju z pozostałej infrastruktury PNT w Ełku.

Firmom  nowopowstającym

Oferta Inkubatora :

 • Nowoczesne, przyjazne otoczenie
 • Opieka naukowa i biznesowa
 • Doradztwo i wsparcie
 • Ułatwianie współpracy z kooperantami
 • Komfort i bezpieczeństwo
 • Dobry adres
 • Porady prawne

Firma pozostaje pod opieką Inkubatora PNT w Ełku przez 2 lata. Pobyt w Parku Naukowo-Technologicznym dzielimy na dwa etapy.

 1. Preinkubacja – okres do 6 miesięcy
 2. Inkubacja – okres od  6 miesięcy do  24 miesięcy

Po tym okresie przedsiębiorstwo decyduje o pozostaniu w PNT w Ełku jako starsza firma, składając następny wniosek z  lub wybiera własną drogę rozwoju poza PNT.

Procedura aplikowania i realizacji projektu w Inkubatorze PNT w Ełku.

Kroki postępowania:

 1. Uzyskanie kompletu informacji w biurze  PNT w Ełku lub na stronie www.technopark.elk.pl
 2. Pobranie formularza aplikacyjnego zgłoszenia projektu
 3. Złożenie wypełnionego formularza
 4. Uzyskanie pozytywnej opinii  Parku Naukowo-Technologicznego w Ełku
 5. Podpisanie umowy
 6. Uzyskanie statusu Partnera PNT w Ełku

Do Inkubatora Przedsiębiorczości PNT mogą aplikować:

 1. firmy nowo założone lub prowadzące działalność nie dłużej niż jeden rok
 2. podmioty, które nie mają zarejestrowanej działalności gospodarczej, pod warunkiem zarejestrowania firmy w okresie do 3 m-cy od daty podpisania umowy o współpracy

Do Inkubatora  Przedsiębiorczości PNT w Ełku mogą przystąpić podmioty prowadzące działalność o charakterze innowacyjnym ze wszystkich branż.

Do pobrania KOMPLET DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH w formacie i docx:

1 Regulamin Inkubacji

2 Wstępne Kryterium Naboru

3 Formularz aplikacyjny

4 Oświadczenie o niezaleganiu z płatnosciami wobec ZUS i US

5 Wniosek o udzielenie pomocy de minimis_1-3

5a Oświadczenie o pomocy de minimis_2-3

5b Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis_3-3

6 Uproszczony BiznesPlan

7 Program Inkubacji