Kooperacja branży przemysłowej w regionie

Inteligentne technologie dla Twojej produkcji

Już 23.04.2024 zapraszamy do Parku Naukowo-Technologicznego w Ełku na spotkanie branżowe dla firm z branż #przemysł #obróbka metali #produkcja

Organizator: PNT Ełk / Partner merytoryczny: Klaster przemysłowy EVOLUMA / Patron spotkania: Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości / Partnerzy technologiczni: FANUC, ASTOR, ITA

Szanowni Państwo,

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na wyjątkowe spotkanie branżowe skierowane do przedsiębiorstw z branży metalowej/przemysłowej/produkcyjnej, które odbędzie się 23 kwietnia 2024 roku w Parku Naukowo Technologicznym w Ełku.

Data: 23 kwietnia 2024
Godzina: 10:00 – 13:00
Lokalizacja: Park Naukowo Technologiczny, ul. Podmiejska 5, Ełk

Liczba miejsc jest ograniczona. Udział bezpłatny.

Prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 20 kwietnia 2024 roku poprzez rejestrację:

 

 

 

RODO

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Rozporządzenie) informujemy, że poniższe informacje są niezbędne do zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania przez nas danych osobowych:

  1. Administratorem danych osobowych jest Park Naukowo-Technologiczny w Ełku –  jednostka budżetowa Gminy Miasta Ełk z siedzibą w Ełku: 19-300 Ełk, ul. Podmiejska 5.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: ido@technopark.elk.pl.
  3. Dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb organizacji i realizacji wydarzenia na czas jego trwania oraz na czas związany z ewentualną windykacją, dochodzeniem spraw w postępowaniu sądowym oraz dla wykonania zobowiązań publicznoprawnych i podatkowych, zgodnie z ich przeznaczeniem, ustawowym okresem archiwizacji bądź wydłużonym czasem ewentualnych roszczeń.
  4. Dane nie podlegają automatyzacji ani profilowaniu.
  5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit b, f w/w Rozporządzenia.
  6. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawione do rozliczania i kontroli działalności Administratora, podmioty świadczące na rzecz Administratora (o ile przedmiot umowy dotyczy takiego zakresu) usługi prawne, banki za pomocą których dokonywana jest płatność świadczeń wynikających z niniejszej umowy, firmy hostingowe dostarczające usługi poczty elektronicznej na rzecz Zleceniobiorcy, operatorzy telekomunikacyjni świadczący usługi teleinformatyczne na rzecz Administratora Danych Osobowych.
  7. Każdy, którego dane dotyczą ma prawo do żądania od Administratora danych osobowych dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  8. Każdy, którego dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w przypadku ich niepodania niemożliwa będzie rejestracja i udział w wydarzeniu.