Elektromobilność – Nowe Regulacje Prawne

elektromobilność

12/ 06 / 2024 w godz. 11-14

Park Naukowo-Technologiczny w Ełku ul. Podmiejska 5

Elektromobilność, jeszcze do niedawna uważana za odległą fantazję, coraz śmielej puka do drzwi naszej codzienności. Wraz z dynamicznym rozwojem tego sektora motoryzacji, pojawiają się nowe wyzwania i możliwości, które zmieniają sposób, w jaki myślimy o transporcie. Jak rysuje się najbliższa przyszłość elektromobilności w Polsce? Jakie zmiany prawne nas czekają i jakie korzyści mogą przynieść? Zapraszamy na szkolenie, które pomoże odpowiedzieć na te pytania i przygotować się na nadchodzące zmiany.

Agenda Wydarzenia

1. Wprowadzenie do Nowej Mobilności

 • Rynek pojazdów w Polsce i na świecie: Analiza obecnej sytuacji oraz trendów na rynku pojazdów elektrycznych.
 • Specyfika pojazdów elektrycznych: Omówienie technologii oraz różnic w stosunku do tradycyjnych pojazdów spalinowych.

2. Prawne Aspekty Elektromobilności – Stan Obecny i Planowane Zmiany

 • Ustawa o elektromobilności: Obowiązki gmin i przedsiębiorstw związane z nowymi regulacjami.
 • AFIR: Przegląd unijnych dyrektyw dotyczących infrastruktury paliw alternatywnych.
 • Cel Neutralności Klimatycznej 2050: Omówienie strategii i kroków prowadzących do osiągnięcia neutralności klimatycznej.

3. Infrastruktura Ładowania EV

 • Rodzaje stacji ładowania: Przegląd dostępnych technologii i typów stacji ładowania.
 • Modele rozwoju infrastruktury: Strategie wdrażania i rozwijania sieci ładowania pojazdów elektrycznych.

4. Prognozy Rozwoju Rynku

Analiza przyszłości rynku pojazdów elektrycznych, przewidywania dotyczące wzrostu i adaptacji nowych technologii.

5. Strefy Czystego Transportu Krok po Kroku

 • Czym jest strefa czystego transportu?: Definicja i znaczenie stref czystego transportu.
 • Podstawy prawne: Regulacje prawne i zasady tworzenia stref czystego transportu.
 • Dotychczasowe polskie doświadczenia: Przykłady wdrożenia i efekty stref czystego transportu w Polsce.

Prelegenci

 • Jan Wiśniewski – Dyrektor Centrum Badań i Analiz oraz członek Komisji Rewizyjnej PSNM. Ekspert w dziedzinie paliw alternatywnych, autor licznych raportów i publikacji, radca prawny.
 • Agata Wiśniewska Mazur – Zastępczyni Dyrektora ds. Rozwoju, PSNM. Koordynatorka projektów i kierowniczka studiów podyplomowych „Nowa Mobilność”.
 • Albert Kania – Senior New Mobility Manager, PSNM. Koordynator projektów badawczych i pilotażowych związanych z transportem zeroemisyjnym, wykładowca na czołowych polskich uczelniach.
 • Kamil Babiński – Prezes Zarządu Avitron Polska i Członek Zarządu ChargeIn Holding. Ekspert elektromobilności, autor wielu publikacji naukowych, członek PSNM.

Zaproszenie do Udziału

Zapraszamy firmy, jednostki samorządowe oraz osoby prywatne zainteresowane elektromobilnością do udziału w naszym wydarzeniu. Dowiedz się, jakie zmiany w prawie są wprowadzone, jak wygląda obecnie rynek pojazdów elektrycznych w Polsce i jakie są prognozy jego rozwoju. To znakomita okazja do przygotowania się do nadchodzących zmian prawnych.

 

 


RODO

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Rozporządzenie) informujemy, że poniższe informacje są niezbędne do zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania przez nas danych osobowych:

 1. Administratorem danych osobowych jest Park Naukowo-Technologiczny w Ełku –  jednostka budżetowa Gminy Miasta Ełk z siedzibą w Ełku: 19-300 Ełk, ul. Podmiejska 5.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: ido@technopark.elk.pl.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb organizacji i realizacji wydarzenia na czas jego trwania oraz na czas związany z ewentualną windykacją, dochodzeniem spraw w postępowaniu sądowym oraz dla wykonania zobowiązań publicznoprawnych i podatkowych, zgodnie z ich przeznaczeniem, ustawowym okresem archiwizacji bądź wydłużonym czasem ewentualnych roszczeń.
 4. Dane nie podlegają automatyzacji ani profilowaniu.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit b, f w/w Rozporządzenia.
 6. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawione do rozliczania i kontroli działalności Administratora, podmioty świadczące na rzecz Administratora (o ile przedmiot umowy dotyczy takiego zakresu) usługi prawne, banki za pomocą których dokonywana jest płatność świadczeń wynikających z niniejszej umowy, firmy hostingowe dostarczające usługi poczty elektronicznej na rzecz Zleceniobiorcy, operatorzy telekomunikacyjni świadczący usługi teleinformatyczne na rzecz Administratora Danych Osobowych.
 7. Każdy, którego dane dotyczą ma prawo do żądania od Administratora danych osobowych dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 8. Każdy, którego dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w przypadku ich niepodania niemożliwa będzie rejestracja i udział w wydarzeniu.