Światowy Dzień Wody

22 marca obchodzony jest Światowy Dzień Wody, który został ustanowiony rezolucją przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 22 grudnia 1992 roku. Świętowany jest corocznie 22 marca, aby zwrócić uwagę na problemy zarządzania zasobami słodkiej wody i zrównoważone gospodarowanie nimi.
Fakty dotyczące zasobów wody pitnej:
*około 2 miliardy osób na świecie (ok. 25 %) nie ma dostępu do czystej wody pitnej;
*bardzo często woda jest zanieczyszczona mikrobiologicznie lub chemicznie, co prowadzi do wielu chorób;
*niskie zasoby wody skutkują wzrostem globalnych problemów (np. konfliktów lub migracji);
*stan wód na świecie pogarsza się w związku ze wzrostem liczby ludności, urbanizacją, rozwojem przemysłu czy rolnictwa;
*niska świadomość społeczna, wątpliwość w zmiany klimatyczne, brak wiedzy wpływają negatywnie na racjonalne gospodarowanie jej zasobami.
Co możemy zrobić?
Wielu z nas zadaje sobie pytania: „Co mogę zrobić?”, „Czy to co chcę zrobić ma sens?”
Zgodnie z hasłem: „myśl globalnie, działaj lokalnie”, nie czekając na przełom, powinniśmy wdrażać rozwiązania przyjazne dla środowiska, tu i teraz, w codziennych decyzjach i działaniach.
O wodę możemy dbać na różne sposoby: ograniczyć jej zużycie (np. zakręcać kran, zamienić wannę na prysznic), nie wyrzucać śmieci i nie wylewać ścieków do jezior i rzek, oczyszczać zbiorniki wodne, stosować zamknięty obieg wody, używać środków biodegradowalnych, ograniczyć używanie nawozów, monitorować jakość wody.
Woda jest niezbędna do życia wszystkim organizmom. Sposobów na jej ochronę jest wiele i to od nas zależy czy będziemy świadomie i racjonalnie korzystać z jej zasobów.