Rok 2023 w Parku Naukowo-Technologicznym w Ełku: innowacje, projekty i zrównoważona współpraca na rzecz rozwoju przedsiębiorczości.

Podsumowanie Roku 2023 w Parku Naukowo-Technologicznym w Ełku: innowacje, projekty i działania na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarczego regionu.

Park Naukowo-Technologiczny w Ełku (PNT) zakończył rok 2023 jako rok intensywnego rozwoju, innowacji i skutecznych działań na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w subregionie ełckim. Liczne projekty realizowane samodzielnie oraz we współpracy z innymi jednostkami odegrały istotną rolę w kształtowaniu gospodarczego krajobrazu regionu Warmii i Mazur, przyczyniając się do budowy silnej i zrównoważonej gospodarki lokalnej. Poniżej przedstawiamy pełne podsumowanie kluczowych wydarzeń i projektów w minionym roku.

PROJEKTY:

1. Realizacja Projektu „STARTUP HEROES”

Rok 2023 rozpoczął się VI cyklem inkubacji startupów w ramach projektu „STARTUP HEROES”. W trakcie tego cyklu, 7 startupów reprezentujących branże IT/ICT oraz branżę Produkcji Zdrowej Żywności miało szansę rozwijać swoje pomysły. Wśród nich warto wymienić:

 • WODA Sp. z o.o. – Bioreaktor Algator – innowacyjne domowe urządzenie do hodowli alg, umożliwiające samodzielną uprawę alg w warunkach domowych.
 • ESTATOCRM Sp. z o.o. – Estato.pl – narzędzie usprawniające zarządzanie pośrednictwem nieruchomości poprzez autorskie algorytmy sztucznej inteligencji.
 • CONNECT IQ Sp. z o.o. – System do monitorowania i predykcji zdarzeń na maszynach i liniach technologicznych w przedsiębiorstwach produkcyjnych.
 • INFOMAP Sp. z o.o. – Uniwersalna mobilna aplikacja dla geodetów, wykorzystująca potencjał smartfonów podczas codziennej pracy w terenie.
 • UHURA BIONICS Sp. z o.o. – Projekt sztucznej, bionicznej krtani dla osób z uszkodzonym głosem.
 • GOOD SPIRITS COMPANY Sp. z o.o. – Polskie Naturalne Napoje Bezalkoholowe – innowacyjne podejście do produkcji napojów bezalkoholowych w sposób zrównoważony.
 • WORKATIONSPOT Sp. z o.o. – Integrator platformy rezerwacyjnej online dla miejsc turystycznych o podwyższonym standardzie oraz integrującej grupę osób preferujących workation.

Inkubacja przyniosła widoczne rezultaty: 7 prototypów produktów, 2229 godzin doradztwa i rekomendacje od ekspertów funduszy inwestycyjnych, co pozwoliło startupom ubiegać się o wsparcie z PARP na wdrożenie produktów na rynek. Cały projekt zakończono 31 sierpnia 2023 roku.

1.2. Uczestnictwo w Projekcie Międzynarodowym „ACCELERO”

W styczniu 2023 r. PNT dołączył do międzynarodowego projektu ACCELERO(Accelerating Local Innovation Ecosystems in Europe/Akceleracja Lokalnych Ekosystemów Innowacji w Europie) finansowanego przez KE i realizowanego w latach 2023-2024 w ramach Horyzont 2020. Spośród około setki aplikacji z całej Europy wybrano 10 instytucji otoczenia biznesu (IOB) –  podstawowych uczestników projektu oraz 3 IOB – członków stowarzyszonych. Wśród tej 3 znalazł się PNT Ełk, który bierze udział jako członek stowarzyszony i jest zaangażowany w część zadań projektowych.

Projekt ma na celu wspieranie ośrodków innowacyjnych w poprawie jakości usług akceleracji biznesu. PNT, jako członek stowarzyszony, uczestniczył w analizie potrzeb, podnoszeniu kompetencji oraz opracowywaniu i testowaniu usług dla startupów i MŚP.

W ramach projektu pracownicy PNT uczestniczyli szkoleniach i dedykowanych warsztatach online, rozpoczętych prezentacją online działalności PNT podczas spotkania inaugurującego, które odbyło się wiosną 2023 r. Paryżu. Dzięki uczestnictwu w projekcie PNT został zaproszony do ubiegania się o certyfikat EU BIC.

1.3. Park Naukowo-Technologiczny w Ełku złożył wniosek pn. „NOWOCZESNE MIASTA – NOWOCZESNE KOMPETENCJE” do Programu Współpracy Transgranicznej Interreg VI-A Litwa-Polska 2021-2027, Priorytet 3. Wzmocnienie współpracy lokalnych interesariuszy.  Projekt w partnerstwie: Gmina Miasto Ełk – Park Naukowo-Technologiczny w Ełku oraz Miasto Alytus. Projekt nie otrzymał dofinansowania.

1.4. 12.07.2023 r Park Naukowo-Technologiczny w Ełku jako Partner Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego złożył wniosek pn. „START-UP HEROES 2.0 – Platforma startowa dla nowych pomysłów” do Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027, Priorytet FEPW.01 Przedsiębiorczość i Innowacje, Działanie FEPW.01.01 Platformy startowe dla nowych pomysłów, Komponent I Inkubacja – rozwój nowego pomysłu biznesowego. Projekt w partnerstwie: Gmina Olsztyn – Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny oraz Gmina Miasto Ełk – Park Naukowo -Technologiczny w Ełku. Projekt w trakcie procedury odwoławczej.

1.5. 05.12.2023 r. oficjalnie zainicjonowano działania Europejskich Hubów Innowacji Cyfrowych (EDIH) w Polsce, a tym samym działania Pomeranian Digital Innowation Hub (PDIH), którego Liderem jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna/Gdański Park Naukowo-Technologiczny, a Park Naukowo-Technologiczny w Ełku jest Partnerem Stowarzyszonym.

PDIH skupia ośrodki gromadzące wiedzę, doświadczenie i kompetencje w dziedzinie cyfrowej transformacji, które będą pełniły funkcję regionalnych punktów kompleksowej obsługi (ang. one-stop-shop), gdzie firmy znajdą kompleksowy zestaw informacji i usług oraz skorzystają z niezbędnej infrastruktury umożliwiającej im zaspokojenie potrzeb w zakresie rozwoju w ramach cyfrowej i zielonej transformacji. Zgodnie z założeniem modelu one-stop-shop wszystkie usługi będą dostępne w jednym miejscu – od audytów poziomu digitializacji oraz szkoleń, poprzez demonstracje cyfrowych rozwiązań, wdrożenia testowe, po wsparcie z zakresu poszukiwania finansowania i tworzenia odpowiednich rozwiązań prawnych. Łącznie planowanych jest wyświadczenie ponad 1600 usług w ciągu 3 lat, które z punktu widzenia firm sektora MŚP oraz sektora administracji publicznej będą dostępne w większości nieodpłatnie. Dla sektora MŚP wsparcie będzie miało formę pomocy de minimis. W całe przedsięwzięcie zaangażowanych jest 31 podmiotów z obszaru trzech województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego, na terenie których będą prowadzone działania.

1.6. 22.12.2023 r. Park Naukowo-Technologiczny w Ełku złożył wniosek pn. „IOB INSPIRE – współpraca w rozwoju” do Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027, Priorytet 1 Gospodarka, Działanie FEWM.01.11 Kompetencje dla gospodarki przyszłości (Typ 3).

Dla potrzeb projektu nawiązano współpracę z: Gdańskim Parkiem Naukowo-Technologicznym, Pomorskim Klastrem ICT INTERIZON, EVOLUMA  Klastrem Przemysłowym, EBN (European Business and Innovation Centre Network). Projekt jest obecnie w trakcie oceny.

2. DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA PNT

Aktualnie PNT w Ełku oferuje szeroki zakres usług, obejmujący bieżącą dzierżawę lokali, usługi wirtualnego biura, wynajmy krótkoterminowe w centrum szkoleniowym i konferencyjnym, a także możliwość korzystania z coworkingu. To nie tylko miejsce do pracy, lecz także centrum aktywności biznesowej, oferujące kompleksowe wsparcie dla przedsiębiorców. PNT angażuje się również w organizację eventów i wydarzeń biznesowych, budując silną społeczność biznesową w regionie. Aktywne uczestnictwo w wydarzeniach biznesowych i gospodarczych w regionie i kraju sprawia, że PNT staje się istotnym uczestnikiem i katalizatorem dynamicznego rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. Wsród najważniejszych aktywności minionego roku wymienić należy:

2.1 W lutym 2023 PNT organizowało szkolenie biznesowe online pn. „PRAWNE I PODATKOWE aspekty praw własności intelektualnej powstałe w ramach stosunku pracy, umów cywilnoprawnych, w tym B2B”.  W programie szkolenia m.in. wykorzystanie innowacji w procesie budowania strategii podatkowych – ulga B+R, IP BOX, ulga na innowacyjnego pracownika, i ulga na ekspansję oraz prawne aspekty transakcji z Funduszami VC i aniołami biznesu podstawowe zasady negocjacji.

2.2. W marcu 2023 PNT zorganizowało szkolenie stacjonarne „Zmiany w Kodeksie Pracy 2023”. W szkoleniu stacjonarnym wzięło udział 33 uczestników z Ełku i okolic.

2.3 W marcu 2023 Park Naukowo-Technologiczny w Ełku współpracował przy projekcie WIM Cyfrowa Przyszłość, którego celem jest podniesienie kompetencji cyfrowych pracowników administracji publicznej w woj. Warmińsko-Mazurskim oraz zaplanowanie zakresu działań zgodnie z potrzebami beneficjentów – JST, w projekcie strategicznym planowanym przez Urząd Marszałkowski w Olsztynie.

2.4 Również w marcu 2023 wystartowala kampania Startup Heroes na platformie LinkedIn – utworzono profil marki Startup Heroes na platformie LinkedIn. W okresie od 31.03.2023 do 31.07.2023 pozyskano 225 obserwujących profil na LinkedIn. W tym okresie regularnie publikowano treści na profilu (5 postów w każdym miesiącu). Przygotowano i przeprowadzono kampanię reklamową z celem ‘świadomość marki’ o zasięgu 49 616.

2.5 W maju 2023 odbył się Piknik naukowy dla rodzin „WARIACJE Z NAUKĄ”. Tegoroczna edycja organizowana była pod hasłem  550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika. W wydarzeniu wzięło udział kilkaset uczestników. W programie znalazły się:

 • Pokazy naukowe przygotowane przez Centrum Nauki Kopernik
 • Seanse w Mobilnym Planetarium
 • Stanowiska z konsolami i stanowiska VR
 • QUIZ wiedzy o Mikołaju Koperniku organizowany przez WSG Filia Ełk
 • Warsztaty plastyczne
 • Warsztaty z Epi-centrum Nauki z Białegostoku / druk 3d

2.6 W maju  PNT w Ełku odbyło się Spotkanie informacyjne dla MŚP na temat pozyskiwania funduszy UE na rozwój biznesu z udziałem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Instytutu Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej sp. z o.o. oraz Warmińsko-Mazurskiej Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Celem spotkania było omówienie możliwości pozyskania funduszy krajowych i regionalnych na rozwój firmy w ramach perspektywy finansowej UE 2021-2027. W spotkaniu informacyjnym wzięło udział 55 gości, w większości byli to przedstawiciele MŚP oraz patroni wydarzenia.

2.7. Jak co roku PNT uczestniczyło  w międzynarodowej konferencji Infoshare. Konferencja dedykowana była branży nowych technologii i startupom. Tematy przewodnie ubiegłorocznej edycji Infoshare to ekosystem startupowy w Polsce i na świecie, innowacje ze świata biznesu, trendy w marketingu, sztuczna inteligencja.

2.8 Extraliga Games – Park Naukowo-Technologiczny w Ełku był  partnerem strategicznym wydarzenia Extraliga Games! Wydarzenie odbyło się 22 lipca na terenie PNT. W trakcie 𝗘𝘅𝘁𝗿𝗮𝗹𝗶𝗴𝗮 𝗚𝗮𝗺𝗲𝘀 𝟮𝟬𝟮𝟯 odbył się turniej piłkarski 3vs3 oraz turniej FIFA 23 2vs2.

2.9 Park Naukowo-Technologiczny w Ełku w lipcu 2023, odpowiadając na potrzeby klientów, PNT uruchomiło nową usługę wirtualnego biura. Wirtualne biuro to usługa polegająca na udostępnieniu adresu do celów rejestrowych oraz outsourcing obsługi biurowej bez konieczności fizycznej obecności podmiotu w siedzibie PNT.

2.10 W lipcu 2023 PNT w Ełku dołączyło jako partner do projektu Challenge Labs 2023. Challenge Labs to maraton projektowania innowacji, który był zorganizowany przez EIT Food (Europejski Instytut Innowacji i Technologii). Uczestnicy  opracowali koncepcje produktów lub usług, które odpowiadają na bieżące wyzwania w branży #agrifood. Pod okiem profesjonalnych moderatorów i ekspertów, interdyscyplinarne zespoły zaprojektowały innowacje zgodnie z metodologią #DesignThinking.

Do udziału w warsztatach zaproszeni byli specjaliści, eksperci, naukowcy, doktoranci, branżowi profesjonaliści, osoby z wiedzą i co najmniej 2-letnim doświadczaniem z takich obszarów, jak: technologia żywności, biotechnologia, rolnictwo, informatyka, nauki społeczne, marketing oraz kierunki biznesowe. W warsztatach brało udział 35 osób, które w ok. 5-cio osobowych zespołach zmierzyły się z wyzwaniami sektora rolno-spożywczego.

2.11 23 września 2023 PNT brało udział w pikniku rodzinnym z okazji 50-lecia istnienia komunikacji miejskiej w Ełku.  Z tej okazji zorganizowaliśmy stoisko z quizem ‘odkrycia i wynalazki’. Uczestnicy po udzieleniu poprawnej odpowiedzi otrzymywali drobne upominki.

2.12 26.10.2023 r. PNT w Ełku zorganizowało szkolenie „Jak się przygotować do obowiązkowego wystawiania e-faktur w systemie KSeF?”. Szkolenie odbyło się w formule stacjonarnej, cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem, udział zgłosiło 42 uczestników

2.13 FINAŁ KONKURSU TWÓJ STARTUP – TWOJA PRZYSZŁOŚĆ. Ubiegłoroczna edycja  miała na celu promowanie innowacyjnych pomysłów na „EKO APLIKACJE NA TELEFON – stwórz pomysł jak być bardziej eko”.

Konkurs Twój Startup-Twoja Przyszłość. Celem konkursu jest rozwijanie innowacyjnego i twórczego myślenia, kształtowanie przedsiębiorczej mentalności oraz pasji do tworzenia innowacyjnych pomysłów w ich wczesnych fazach rozwoju. Tegoroczna edycja miała na celu promowanie innowacyjnych pomysłów na „EKO APLIKACJE NA TELEFON-stwórz pomysł jak być bardziej eko”, czyli rozwiązania technologiczne, które pomogą nam być bardziej ekologicznymi w codziennym życiu. Żeby przystąpić do konkursu wystarczyło zgłosić swój pomysł na formularzu zgłoszeniowym w odpowiedniej kategorii konkursowej: Beginners lub Advanced. Składanie Pomysłów na Aplikacje przez Zespoły odbywało się w okresie: od 16 do 31 października 2023 r. Finał Konkursu odbył się 18 listopada 2023 w PNT w Ełku.

Rekrutacja uczestników odbywała się poprzez realizowanie działań online/ posty w mediach społecznościowych oraz na www PNT i Urzędu Miasta Ełku, wywiad w Radio 5 itp. We wrześniu 2023 pracownicy PNT przeprowadzili lekcje inspiracyjne w ełckich szkołach średnich. Lekcje miały na celu przedstawienie zasad konkursu, omówienie regulaminu konkursu i zachęcenie do udziału w konkursiemłodzież ełckich szkół średnich. Lekcje zrealizowano w Zespole Szkół nr 1 (1 klasa), nr 5 (3 klasy) i nr 6 (3 klasy).

Do finału dostało się 15 zespołów w obu kategoriach. Finał konkursu odbył się 18 listopada 2023  w formule hackathonu, podczas którego uczestnicy wzięli udział w nieodpłatnym warsztacie UX, po czym pracowali nad ich ulepszeniem oraz funkcjonalnością i na koniec prezentowali je przed jury konkursu.

Zwycięzcy Kategorii „Advanced”:

I miejsce: Eko-bazar – Wirtualny targ ekożywności. Projekt Eko-bazar zdobył pierwsze miejsce, oferując wirtualny rynek ekożywności. Dzięki tej aplikacji użytkownicy mogą bezpiecznie i wygodnie nabywać produkty ekologiczne, wspierając jednocześnie zrównoważony rozwój.

II miejsce: ReVibe – Upcykling i wirtualna giełda. Drugie miejsce przypadło zespołowi ReVibe, który skupił się na upcyklingu. Ich projekt zachęca do kreatywnego podejścia do przedmiotów codziennego użytku, wspierając ideę zrównoważonego stylu życia.

III miejsce: Solar Vanga – Aplikacja sterująca urządzeniami gospodarstwa domowego na podstawie prognozy produkcji energii odnawialnej. Trzecie miejsce zajęła ekipa Solar Vanga, prezentując aplikację sterującą urządzeniami domowymi w oparciu o prognozę produkcji energii odnawialnej. To innowacyjne podejście do zarządzania energią w domu.

Zwycięzcy Kategorii „Beginners”:

I miejsce: Piramid – Oszczędzanie energii w prywatnych domach i recykling

W kategorii „Beginners” pierwsze miejsce przypadło zespołowi Piramid, który skoncentrował się na oszczędzaniu energii w prywatnych domach oraz promocji recyklingu.

II miejsce: Earthy – Sprzątanie świata i promowanie działań ekologicznych, takich jak recykling i zdrowy styl życia. Drugie miejsce zajęła drużyna Earthy, prezentując projekt skupiony na sprzątaniu świata i promowaniu działań ekologicznych, takich jak recykling i zdrowy styl życia.

III miejsce: ECOGOATS – Mapa przyjazna środowisku i wsparcie ekologicznego stylu życia. Trzecie miejsce zdobył zespół ECOGOATS, tworząc mapę przyjazną środowisku i oferując wsparcie dla ekologicznego stylu życia.

2.14 ŚWIATOWE DNI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – 16.10.2023 r. przeprowadzenie w Zespole Szkół nr 1 w Ełku warsztatów pn. „Jak zbudować atrakcyjny start-up” w ramach XVI edycji Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości pod hasłem „Rewolucje technologiczne”.

2.15 KONFERENCJA PNT – 21.11.2023 r. odbyła się  III edycja Konferencji technologicznej organizowanej przez PNT w Ełku. Temat tegorocznej edycji to „Zielona optymalizacja produkcji – recykling, regeneracja, automatyzacja i robotyzacja”. Konferencja Zielona Optymalizacja Produkcji przyciągnęła prawie 100 uczestników, głównie przedstawicieli biznesu, którzy mieli okazję do nawiązania kontaktów oraz wymiany doświadczeń.  Podczas konferencji skupiliśmy się na procesach automatyzacji i robotyzacji przedsiębiorstw, z uwzględnieniem najnowszych zielonych trendów w produkcji. Spotkanie to nie bez przyczyny nazwane zostało Zieloną Konferencją, ponieważ naszym głównym celem było propagowanie zrównoważonego rozwoju i innowacyjnych rozwiązań w produkcji.

I Blok tematyczny – Automatyzacja i Robotyzacja

 • Zielona Fabryka-ekologia i optymalizacja w przemyśle przyszłości – Platforma Przemysłu Przyszłości
 • Czy automatyzacja i robotyzacja produkcji może przynieść oszczędności? – Mitsubishi Electric
 • Robotyzacja i automatyzacja procesów wytwarzania z wykorzystaniem obrabiarek – Jazon Sp. z o.o.

II Blok tematyczny – Recykling i Regeneracja

 • Ślad węglowy – liczenie, zmniejszenie, obowiązki firm – TerGo
 • Instalacja do przetwarzania odpadów remontowo-budowlanych jako element gospodarki o obiegu zamkniętym – Koma Sp. z o.o.
 • Optymalizacja systemu gospodarowania odpadami- w kierunku zielonej produkcji – Stena Recycling Sp. z o.o.
 • Optymalizacja zużycia energii przez zdalny odczyt liczników w firmach produkcyjnych – Prognosis

III Blok tematyczny – Źródła finansowania/Projekty wsparcia dla przedsiębiorców

 • Dotacje branżowe dla przedsiębiorców w 2024 roku / na poziomie krajowym i regionalnym – Grantera Sp. z o.o.
 • Klaster jako przestrzeń  rozwoju. Dobre praktyki finansowania zielonej transformacji – projekt GEMSTONE – Evoluma – Klaster Przemysłowy dawniej Klaster Obróbki Metali
 • ARP partnerem w biznesie – Agencja Rozwoju Przemysłu S. A.

Partnerami branżowymi konferencji były firmy:

Platforma Przemysłu Przyszłości, Mitsubishi Electric, JAZON Sp. z o.o., KOMA EŁK, Stena Recycling Polska, Grantera – dotacje na rozwój i innowacje, Evoluma Klaster Przemysłowy, dawniej Klaster Obróbki Metali, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. biuro w Białymstoku, Georad, PROGNOSIS, TerGo Warto być eko oraz firmy PNT  ChargeIn  Smart Integration  Thermo Vitae, które dołączyły do grona wystawców.

2.16 Park Naukowo-Technologiczny w Ełku dołączył do grona partnerów strategicznych prestiżowego klastra branży metalowej – Evoluma Klaster Przemysłowy, dawniej Klaster Obróbki Metali. Evoluma to największy klaster branży metalowej i maszynowej  w Polsce, zrzeszający pod swoimi skrzydłami blisko 100 firm oraz 20 cenionych partnerów strategicznych.

2.17 W grudniu 2023 Park Naukowo-Technologiczny w Ełku brał aktywny udział w Konferencji Parków Polski Wschodniej organizowanej przez Białostocki Park Naukowo-Technologiczny. W spotkaniu brali udział przedstawiciele m.in. Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego, Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego, Kielecki Park Technologiczny, Lubelski Park Naukowo-Technologiczny, Elbląski Park Technologiczny (EPT), Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód w Suwałkach,  Płocki Park Przemysłowo – Technologiczny S.A. Organizatorem był Białostocki Park Naukowo-Technologiczny.

2.18 Z końcem roku 2023 Zakończono doradztwo merytoryczne/wsparcie eksperckie przeznaczone dla beneficjentów projektów strategicznych planowanych do dofinansowania ze środków programu regionalnego na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur (FEWiM). W wyniku przeprowadzonego doradztwa wprowadzono zmiany i korekty pierwotnych założeń do projektu strategicznego „INNOWACYJNY MOF EŁK”.

Patrząc w przyszłość, Park Naukowo-Technologiczny w Ełku skupia się na dalszym wzmacnianiu swojej roli jako kluczowego ośrodka innowacji i przedsiębiorczości w regionie Warmii i Mazur. Planowany rozwój programów akceleracyjnych oraz jeszcze silniejsza współpraca z lokalnymi i krajowymi partnerami biznesowymi mają na celu stworzenie jeszcze bardziej sprzyjającego środowiska dla rozwoju przedsiębiorczości. PNT zobowiązuje się również do dalszego wspierania innowacyjnych projektów i startupów, a także do intensyfikacji działań edukacyjnych skierowanych do lokalnej społeczności biznesowej. Z pełnym przekonaniem patrzymy w przyszłość, gotowi do wspólnego kształtowania dynamicznej i innowacyjnej przestrzeni biznesowej.