Demo Day: Podsumowanie VI cyklu inkubacji Startup Heroes.

Demo Day: Podsumowanie VI cyklu inkubacji w Parku Naukowo-Technologicznym w Ełku i w Olsztyńskim Parku Naukowo-Technologicznym.

Park Naukowo-Technologiczny w Ełku (PNT Ełk) oraz Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny (OPN-T) mają przyjemność ogłosić Demo Day, które odbędzie się w dniach 15 i 16 czerwca 2023 roku. To podsumowanie VI cyklu inkubacji, w którym uczestniczyło 22 obiecujących start-upów z obu parków. To niezwykła okazja, aby zaprezentować przed szerszym gronem ekspertów innowacyjne pomysły i przełomowe projekty, które wkrótce mogą zmieniać świat biznesu i technologii.

Tegoroczny Demo Day odbędzie się w formie wideokonferencji, umożliwiając uczestnictwo startupów i ekspertów z dowolnego miejsca na świecie. Prezentacje start-upów oraz dyskusje będą miały miejsce online, a moderator, będzie nadzorował przebieg wydarzenia.

Spotkanie zostanie podzielone na dwa etapy, które zapewnią pełen przekrój innowacyjnych projektów:

I etap – prezentacja start-upów, podczas której przedstawione zostaną przygotowane innowacyjne produkty wraz z elementami modelu biznesowego. Start-upy będą odpowiadać na pytania ekspertów.

II etap – dyskusja ekspertów, w trakcie której przedstawiciele funduszy venture capital oraz innych funduszy inwestycyjnych będą mieli możliwość włączenia się w rozmowę.

W obecnym cyklu inkubacji, przed ekspertami zaprezentują się start-upy rozwijające swoje pomysły w branżach IT/ICT, ekoenergetyki oraz produkcji żywności. Prezentacje start-upów pozwolą na opracowanie rekomendacji, które zawierają:

  • Opis rozwoju pomysłu w trakcie inkubacji, uwzględniający opis Minimalnego Produktu Minimalnego (MVP).
  • Opis elementów modelu biznesowego przedsięwzięcia.
  • Stopień gotowości spółki do podjęcia działalności na rynku.
  • Wykaz dalszych prac i warunków rozwoju przedsięwzięcia.

Demo Day jest nie tylko okazją do przedstawienia osiągnięć i potencjału startupów, ale również doskonałą okazją do  nawiązania kontaktów z przedstawicielami funduszy inwestycyjnych oraz innymi kluczowymi partnerami biznesowymi.