OGŁOSZENIE o konkursie ofert zbycia ruchomości w postaci specjalistycznego sprzętu do przeprowadzania badań koloru

Dyrektor Parku Naukowo-Technologicznego w Ełku, zaprasza osoby fizyczne i prawne, zainteresowane nabyciem ruchomości do składania ofert pisemnych celem zakupu mienia w drodze przetargu pisemnego ogłoszonego w trybie i na zasadach określonych w Art. 70¹ i następne Kodeksu Cywilnego Dz.U.2022.1360.

Przetarg dotyczy specjalistycznego sprzętu do badania koloru. Szczegóły znajdują się w naszym ogłoszeniu na BIP PNT

BIP PNT