Park Naukowo – Technologiczny w Ełku został członkiem stowarzyszonym międzynarodowego projektu ACCELERO.

ACCELERO (Accelerating Local Innovation Ecosystems in Europe/Akceleracja Lokalnych Ekosystemów Innowacji w Europie) to projekt realizowany w ramach Horyzont 2020 przez Krakowski Park Technologiczny, European BIC Network (EBN), Baden-Württemberg: Connected e.V. – bwcon, BIC Innobridge, Bpifrance i lidera projektu EurA.

Spośród setek aplikacji wybrano 10 instytucji otoczenia biznesu (IOB) – uczestników projektu oraz 3 IOB – członków stowarzyszonych. Wśród tej 3 znalazł się PNT Ełk, który będzie brał udział jako obserwator projektu i będzie zaangażowany w część zadań projektowych.

ACCELERO ma na celu wesprzeć ośrodki innowacyjne zlokalizowane we wschodzących i umiarkowanie innowacyjnych krajach lub regionach EU w poprawie jakości świadczonych usług akceleracji biznesu, dostarczaniu najlepszych usług na rynek oraz współtworzeniu usług  w oparciu o lokalne potrzeby i ich testowanie.

W ramach działań projektowych wybrane instytucje otrzymają wsparcie, które pozwoli im na poszerzenie i dostosowanie swojej oferty do aktualnych potrzeb klientów i interesariuszy – startupów oraz MŚP.

ACCELERO w pierwszej kolejności zakłada przeprowadzenie analizy potrzeb wybranych Instytucji Otoczenia Biznesu, a następnie podniesienie ich kompetencji i wiedzy w celu umożliwienia im opracowania, przetestowania i wdrożenia specjalistycznych usług kierowanych do startupów oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Zadanie będzie możliwe do zrealizowania dzięki współpracy z przedstawicielami instytucji otoczenia biznesu z krajów wysokorozwiniętych, pełniących rolę doradców i mentorów.