Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła VI edycję otwartego naboru do projektu Systemu Wczesnego Ostrzegania (SWO) dla przedsiębiorców.

System Wczesnego Ostrzegania (SWO) dla przedsiębiorców.

Projekt skierowany jest do przedsiębiorców, którzy doświadczają okresowych trudności w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Nabór prowadzony jest w terminie: 27 lipca 2022 roku od godziny 12.00 do 5 września 2022 roku do godziny 12.00 lub do maksymalnej liczby 300 zgłoszeń w każdym z makroregionów.

W ramach dofinansowania można otrzymać maksymalnie 18 500 zł do wykorzystania na wybrane usługi rozwojowe: szkolenia, wsparcie doradcze i mentoringowe. Projekt finansowany jest w ramach Funduszy Europejskich z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

Udział w projekcie obejmuje możliwość zdiagnozowania przyczyn pojawiających się trudności oraz wsparcie szkoleniowe, doradcze i mentoringowe dopasowane do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa. Usługi realizowane w projekcie wynikać będą z przeprowadzonej dogłębnej analizy kondycji przedsiębiorstwa. Będzie ona też zawierać rekomendacje w zakresie szkoleń i doradztwa w celu przezwyciężenia trudności. Na jej podstawie przedsiębiorca wybierze usługi rozwojowe dostępne w Bazie Usług Rozwojowych (BUR).

Dofinansowanie otrzymać mogą firmy, które doświadczyły:

  • spadku sprzedaży towarów lub usług w okresie 6 miesięcy przed datą zgłoszenia do projektu, z wyłączeniem sezonowych zmian, wynikających bezpośrednio z charakterystyki branży (ogrodnictwo, budownictwo itp.);
  • istotnych zmian kadrowych mających wpływ na prowadzoną działalność gospodarczą (np. odpływ kluczowego personelu) w okresie co najmniej 2 ostatnich miesięcy przed dniem zgłoszenia do projektu;
  • niezależnych od przedsiębiorcy zmian prawnych lub technologicznych w branży (takich jak np. cyfryzacja przemysłu), wymuszających konieczność zmian w organizacji firmy lub jej przebranżowienia;

Projekt SWO ma zasięg ogólnopolski. Rekrutacja odbywa się w podziale na makroregiony, za pomocą formularza zgłoszeniowego i ankiety rekrutacyjnej.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową informacją o naborze:

System Wczesnego Ostrzegania – PARP – Centrum Rozwoju MŚP

źródło: PARP