Konkurs Twój Startup-Twoja Przyszłość to oficjalne wydarzenie towarzyszące 11. sesji Światowego Forum Miejskiego – WUF11.

Konkurs Twój Startup-Twoja Przyszłość edycja 2022 uzyskał status Oficjalnego wydarzenia towarzyszącego 11. sesji Światowego Forum Miejskiego – WUF11.

Zmieniamy nasze miasta dla lepszej przyszłości.  Pod takim hasłem odbędzie się w Polsce Światowe Forum Miejskie (WUF) – największe i najważniejsze wydarzenie na świecie poświęcone rozwojowi miast.

Czym jest WUF 11 ?

Światowe Forum Miejskie to największe i najważniejsze wydarzenie na świecie poświęcone rozwojowi miast. 11. sesja WUF (World Urban Forum 11, WUF11) odbędzie się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach od 26 do 30 czerwca 2022 roku.  Przedstawiciele państw z całego świata, samorządów, naukowcy, ludzie świata biznesu, przywódcy społeczności lokalnych, urbaniści, a przede wszystkim mieszkańcy miast będą poszukiwać rozwiązań, które przerodzą się w konkretne działania. Wszystko po to, by miasta, w których żyjemy, stawały się bardziej przyjazne mieszkańcom *.

Ty też możesz pomóc w rozwoju miasta Ełk zgłaszając w Konkursie Twój Startup-Twoja Przyszłość pomysł na aplikację mobilną wpisującą się trend SMART CITY ( ( Inteligentne miasto – miasto, które wykorzystuje technologie informacyjno-komunikacyjne w celu zwiększenia interaktywności i wydajności infrastruktury miejskiej, a także do podniesienia jakości życia mieszkańców. Pomysły powinny proponować rozwiązanie problemów lub ulepszenie sfery np. administrowania miastem, życia kulturalnego i sportowego, promocji miasta, turystyki, życia mieszkańców, lokalnej gospodarki itp.).

LOGO

*źródł0: https://www.gov.pl/web/wuf11