Jak sprawdzić jakość wody w domu ?

Twoje ujęcie wody – Twoja odpowiedzialność !

Bakterii nie widać w wodzie, nie czuć ich także po wypiciu wody. Często nie pozostawiają po sobie też zapachu – bez specjalistycznych badań  praktycznie są nie do wykrycia. Obecność tych bakterii ma ogromny wpływ na zdrowie człowieka, ponieważ mogą doprowadzić do ciężkich zatruć.

Pamiętajmy – jeżeli nie zainteresujemy się jakością swojej wody – nikt za nas tego nie zrobi. Taka praktyka powinna być obowiązkiem posiadacza własnego ujęcia wody. Jeżeli w gospodarstwie domowym znajdują się dzieci, kobiety w ciąży, osoby starsze, czy osoby z obniżoną odpornością – tym bardziej należy zwrócić na to uwagę.

Źródła takiego stanu rzeczy należy upatrywać w nieszczelności systemów kanalizacyjnych, kryją się tu bakterie, wirusy, grzyby czy glony. Umiejscowienie studni oraz jej rodzaj ma również duży wpływ na jakość wody. Należy zaznaczyć, że studnie kopane są studniami płytkimi a ich głębokość nie przekracza 10 metrów – dlatego posiadając taki rodzaj studni musimy mieć świadomość, że nasza woda jest bardziej narażona na występowanie zanieczyszczeń chemicznych, jak i mikrobiologicznych.

Przykłady bakterii, które mogą znajdować się w wodzie:

Escherichia coli

Ta bakteria w dużych ilościach występuje w odchodach ludzkich i zwierzęcych, przez to jest obecna również w wodach naturalnych, ściekach i glebach. Jest to bakteria, która występuje w jelicie i tam nie stanowi zagrożenia. Problem pojawia się, jeśli dostanie się do innego układu. Ta bakteria nie jest w stanie zbyt długo przetrwać w wodzie, więc jej wykrycie dowodzi niedawnego powstania zakażenia.

Bakterie grupy coli

Bakterie z tej grupy są dość łatwe do wykrycia i oznaczenia w wodzie. Z tego właśnie powodu uznaje się je za dobry wskaźnik mikrobiologiczny. Wśród bakterii należących do tej grupy można wymienić między innymi: Enterobacter cloacae, Citrobacter freundii. Występują one w wodach zanieczyszczonych odchodami lub bogatych w substancje odżywcze, w glebie, resztkach roślinnych. W przypadku wody ich obecność nigdy nie może być ignorowana, ponieważ występowanie świadczy również o bytowaniu innych, groźniejszych bakterii.

Paciorkowce kałowe

Większość gatunków pochodzi z odchodów ludzkich oraz zwierzęcych, jednak niektóre występują także w materiale pochodzenia roślinnego. Są bardzo trwałe, więc ich wykrycie w wodzie świadczy
o dawnym powstaniu skażenia.

Clostridium perfringens

Ten rodzaj bakterii jest organizmem beztlenowym, występuje przeważnie w odchodach, jednak jego pochodzenie może wiązać się także z innymi źródłami naturalnymi. Bakterie z tego rodzaju są bardzo odporne na dezynfekcję, są w stanie przetrwać w wodzie bardzo długo. Często znajdują się znacznie dalej niż miejsce, w którym doszło do skażenia. Clostridium stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia.

Analiza wody jest absolutną koniecznością!

Nie ma lepszego sposobu na wykrycie groźnych bakterii niż zlecenie analizy wody pod kątem mikrobiologicznym. Tylko takie badanie jest w stanie wykazać jakie bakterie znajdują się w wodzie. Badania tego typu można zlecić profesjonalnej analizie w laboratorium badawczym.

Zapraszamy do Laboratorium Badania Żywności i Środowiska Produkcyjnego w Parku Naukowo-Technologicznym w Ełku.

Zachęcamy i zapraszamy do inwestycji w zdrowie i bezpieczeństwo.

nr tel.: 87 732 63 33.