Nowe firmy w PNT.

Z przyjemnością witamy na pokładzie Parku Naukowo-Technologicznego dwie nowe firmy, które ukończyły inkubację w V cyklu projektu Startup Heroes i postanowiły kontynuować działalność w PNT:

IZABEE Sp. z o. o. to aplikacja mobilna dla właścicieli hodowli do zarządzania i kontroli wychowu matek pszczelich. Pozwala na pełną kontrolę tego procesu. Dzięki niej użytkownik uniknie błędów związanych z nieterminowością czy nieznajomością procedury wychowu. Aplikacja będzie przewodnikiem jak przeprowadzić ten sformalizowany i wymagający tok. Dlatego zrodził się pomysł aplikacji, która sprawi, że wychów nie będzie już tak enigmatyczny i będzie prowadzić użytkownika krok po kroku przez cały proces. Aplikacja zbierze informacje o matce od jej narodzin i oceni jej cechy osobnicze w celu określenia jej jakości.

GLEEVERY Sp. z o. o. to platforma internetowa umożliwiająca obok tradycyjnej transakcji sprzedaży produktów ich krótkoterminowy wynajem. Założeniem platformy w duchu sharing economy jest używanie sprzętu w momencie potrzeby oraz korzystanie z niego w pełni, np. przez miesiąc lub nawet rok bez konieczności kupowania go. Usługa jest odpowiedzią na stale rosnący trend świadomości ekologicznej konsumentów, którzy z uwagi na ochronę środowiska świadomie ograniczają ilość przedmiotów, z których rzadziej korzystają. Gleevery.com docelowo będzie rozbudowaną platforma, która będzie posiadała credit scoring oraz prowadziła ewidencję sprzętu oraz konsumentów. Końcowy klient będzie mógł za pomocą strony lub aplikacji wynająć produkt w sklepie, po ówczesnej szybkiej i zautomatyzowanej weryfikacji poprzez gleevery.com.