Sukcesy startupów z PNT w Ełku.

Końcówka roku obfituje w doskonałe informacje – 2  startupy inkubujące się w PNT w Ełku w III cyklu Startup Heroes odniosły znaczące sukcesy.

WATERLYinnowacyjna stacja pomiaru jakości wody. Waterly to startup, który ukończył w PNT w Ełku inkubacje w ramach III cyklu projektu „START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów”.

Startup otrzymał dofinansowanie w ramach kolejnego projektu „Rozwój startupów w Polsce Wschodniej” realizowanego Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Uczestnictwo w  inkubacji w PNT było warunkiem aplikowania o milion z PARP.

W listopadzie 2021 r. startup WATERLY wywalczył dofinansowanie w kwocie: 935 510,00 PLN na dalszy rozwój swojego pomysłu. Całkowita wartość projektu to: 1 156 053,00 PLN.

W ramach inkubacji w PNT w Ełku zespół pracował nad innowacyjnym urządzeniem do pomiaru wody.  Urządzenie ma być wykorzystywane do badań jakości wody w wodach stojących (zbiorniki wodne takie jak morza, jeziora, zalewy i stawy) oraz płynących (takich jak rzeki). Stacja ma być adresowana do instytucji, które są właścicielami danych wód. Urządzenie będzie wykonywało pomiary różnych parametrów na podstawie, który wygeneruje informację o jakości wody. Mierzone parametry to barwa, mętność, kwasowość, natlenienie, twardość oraz temperatura. Urządzenie będzie wykonywało pomiary różnych parametrów na podstawie, który wygeneruje informację o jakości wody. Mierzone parametry to barwa, mętność, kwasowość, natlenienie, twardość oraz temperatura.

lista rankingowa: https://www.parp.gov.pl/storage/grants/documents/55/Lista-projektw-wybranych-do-dofinansowania-XIII-runda.pdf

TEMPURIO – pierwsza w Polsce platforma do zarządzania wynagrodzeniami, w grudniu 2021 r. została wyróżniona w konkursie Rozwoju Inicjatyw Pracowniczych, organizowanym przez PARP. Tempurio to startup, który inkubował się w PNT w Ełku w III cyklu „START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów”

Konkurs PARP ma na celu wypromowanie w polskich przedsiębiorstwach najlepszych przedsięwzięć i narzędzi nakierowanych na włączanie pracowników w działania rozwojowe i innowacyjne. 

Ma zachęcić firmy do:
– szerszego korzystania z potencjału zatrudnianych przez nich pracowników
– podejmowania działań, dzięki którym pracownicy zyskają możliwość zgłaszania swoich pomysłów na usprawnienia.

Oprogramowanie TEMPURIO efektywnie wspiera przedsiębiorców w realizacji tych celów. Platforma www.tempurioeu służy kompleksowemu angażowaniu pracowników w działania rozwojowe firm. Firma jest na początku drogi, ale już współpracuje z biznesem, tak aby budować system wspierający managerów w motywacji pracowników.

Kliknij żeby poznać szczegółowe wyniki konkursu