„Czy to czas na inwestycje?” – konferencja w PNT.

W Parku Naukowo – Technologicznym w Ełku 17 listopada odbyła się konferencja pn. „Czy to czas na inwestycje?”

Organizatorem wydarzenia był Bank Gospodarstwa Krajowego.
Partnerzy: Park Naukowo-Technologiczny w Ełku, Miasto Ełk, SSSE.

Przedsiębiorcy  spotkali się w Parku Naukowo – Technologicznym w Ełku na konferencji, podczas której rozmawiano na tematy związane z inwestowaniem w okresie popandemicznym, ryzykiem związanym ze zmianami wysokości stóp procentowych, rozwojem innowacyjności polskiej gospodarki. W trakcie konferencji została przedstawiona oferta inwestycyjna Miasta Ełk oraz instrumenty wsparcia przedsiębiorców w ramach funkcjonowania SSSE.

Organizator: Bank Gospodarstwa Krajowego
Partnerzy: Park Naukowo-Technologiczny w Ełku, Miasto Ełk, Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna Podstrefa Ełk.