RUNDA T – znamy zwycięzców.

 

W dniu 28 października 2021r. odbyła się Gala Rundy T, inicjatywy umożliwiającej spotkanie przedsiębiorców, startupów, naukowców, studentów i innych twórców z inwestorami z całego kraju.

Park Naukowo-Technologiczny w Ełku był partnerem strategicznym wydarzenia.

Gala była uroczystym podsumowaniem całej Rundy T, podczas której zostały wręczone nagrody najlepszym projektom wskazanym przez fundusze inwestycyjne w 4 kategoriach.

Zwycięzcy Rundy T edycja 2021

Kategoria Open

„Zrobotyzowany system do naprawy i regeneracji rur wodociągowych i kanalizacyjnych”

Andrzej Sirko, Marek Franciszek Choiński, Łukasz Czerech

Projektowana technologia umożliwi bezwykopowe naprawy rurociągów kanalizacji powstałe na skutek błędów podczas prac wykonawczych, nieuwagi pracowników, niewłaściwej eksploatacji, zużycia elementów rurociągów lub powstania zatorów podczas wieloletniej eksploatacji.

Nagrody wręczyli Adam Walicki Prezes Fundacji Technotalenty oraz Pan Mariusz Dąbrowski Dyrektor Biura Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.

Kategoria Concept

„Chip do kontroli leczenia dzieci płytkami Schwarz’a”

Beata Tochwin

Projekt zakłada stworzenie innowacyjnego chipa, który pozwoli na precyzyjną kontrolę leczenia dzieci płytkami Schwarza’a i da faktyczny obraz współpracy pacjenta z lekarzem. Projekt wykorzystuje wiedzę z zakresu stosowania nowoczesnych technologii w medycynie oraz wykorzystuje najnowszą wiedzę neurodydaktyki w dziedzinie kreowania zdrowych nawyków.

Nagrody wręczyli Pani Ida Stefanowicz NBP Oddział w Białymstoku oraz Adam Walicki Prezes Fundacji Technotalenty.

Kategoria Science

„Makropotencjał mikropęcharzyków – optymalizacja pozyskiwania preparatu pochodzącego z mezenchymalnych komórek macierzystych jako potencjalnej strategii terapeutycznej w leczeniu przewlekłych chorób dróg oddechowych”

mgr Marlena Tynecka, Adrian Janucik, prof. dr hab. Marcin Moniuszko, mgr Alicja Walewska, Dr hab. Andrzej Eljaszewicz

Celem projektu jest stworzenie metody pozyskiwania, przetwarzania i podawania preparatu pochodzącego z komórek macierzystych izolowanych z tkanki tłuszczowej umożliwiającego jego zastosowanie w leczeniu chorób dróg oddechowych o podłożu zapalnym.

Nagrody wręczyli Marek Siergiej Prezes Promotech Sp. z o.o. i Przewodniczący Rady Fundacji Technotalenty oraz Pani Dr hab. Jolanta Muszyńska, prof. UwB Prorektor ds. studenckich Uniwersytetu w Białymstoku.

Kategoria Pandemic

„Bezdotykowy, sensorowy przycisk dla pieszych”

Katarzyna Minkiewicz, Paweł Kasperek

Projekt zakładał opracowanie konstrukcji przycisku dla pieszych do wykorzystania na skrzyżowaniach o ruchu kierowanym sterownikami acyklicznymi. Zgłoszenie pieszego realizowane bezdotykowo przy zachowaniu korzyści wynikających ze sterowania ruchem kołowym i pieszym w ośrodkach miejskich. Konstrukcja obudowy odporna na akty wandalizmu. Zasilanie bezstopniowe w zakresie 24- 230V AC. Przyjazna dla osób niewidomych i niedowidzących – naprowadzanie dźwiękowe.

Nagrody wręczyli Tomasz Stypułkowski Wiceprezes Fundacji Technotalenty oraz dr. hab. inż. Jarosław Szusta, prof. PB  Prorektor ds. Studenckich Politechniki Białostockiej.

 Wyróżnieni Rundy T edycja 2021

Kategoria Pandemic

„Crowler – pełzak rehabilitacyjny”

Ewelina Brzozowska

Pierwotnie miał być przeznaczony do rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym (1/2000 urodzeń rocznie, więc przynajmniej 9 tys. potencjalnych pacjentów w Polsce, a 15 -20 tys. w Europie. Obiektywnie patrząc, obecna sytuacja na świecie sprawia, że potrzeba wprowadzenia na rynek takiego rozwiązania – wymuszającego utrzymanie prawidłowej postawy ciała i ćwiczeń (połączonych z zabawą) mięśni przykręgosłupowych przeciwdziałające garbieniu się dostępnego dla wszystkich grup wiekowych.

Nagrody wręczyli Tomasz Stypułkowski Wiceprezes Fundacji Technotalenty oraz dr. hab. inż. Jarosław Szusta, prof. PB  Prorektor ds. Studenckich Politechniki Białostockiej.

Kategoria Concept

„Owadzie odżywki białkowe dla sportowców” Dawid Gołebiewski, Remigiusz Gałęcki, Bartosz Pszczółkowski

Pomysł opiera się na zastosowaniu wyłącznie białka owadziego jako głównego składnika do stworzenia odżywek dla sportowców jak i osób intensywnie ćwiczących oraz prowadzących zdrowy tryb życia. Preparaty, które są opracowywane w ramach działalności startupu zawierające mączkę owadzią będą źródłem lepiej przyswajanego przez organizm białka jak i dostarczać będą zdecydowanie więcej mikro i makroelementów równie potrzebnych w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu niż obecne na rynku odżywki.

Nagrody wręczyli Pani Ida Stefanowicz NBP Oddział w Białymstoku oraz Adam Walicki Prezes Fundacji Technotalenty.