Laboratorium Badania Żywności i Środowiska Produkcyjnego Parku Naukowo-Technologicznego w Ełku przebada wyroby piekarniczo-cukiernicze.

Laboratorium Mikrobiologiczne Badania Żywności i Środowiska Produkcyjnego jest jednym z nielicznych laboratoriów w północno-wschodniej Polsce, które w kompleksowy sposób wykonuje oznaczenia pozwalające zidentyfikować zagrożenia bezpieczeństwa żywności, a także jej jakość w aspekcie parametrów mikrobiologicznych.
Od lipca 2021 r. Laboratorium Badania Żywności i Środowiska Produkcyjnego Park Naukowo-Technologiczny w Ełku rozszerzyło akredytację o badania wyrobów piekarniczo- cukierniczych pod kątem:
– obecność i liczba Listeria monocytogenes
– obecność Salmonell spp.
– liczba Bacillus cereus
 
Po dwudniowym audycie Polskiego Centrum Akredytacji w Laboratorium, został przedłużony i rozszerzony dotychczasowy Certyfikat Akredytacji.  Zakres akredytacji AB 1726 dostępny pod adresem https://www.pca.gov.pl/…/labo…/AB%201726,podmiot.html…
 
W ofercie Laboratorium znajdują się także:
– oznaczanie wartości odżywczych żywności
– badania mikrobiologiczne żywności
– oznaczanie daty przydatności do spożycia
– badanie środowiska produkcyjnego
– badania mikrobiologiczne wody
– badania aktywności przeciwdrobnoustrojowej
– audity wewnętrzne laboratoriów (techniczne, systemu zarządzania)
– szkolenia i doradztwo techniczne
 
 

Certyfikat akredytacji jest potwierdzeniem kompetencji i działania Laboratorium zgodnie z normami i wymogami określonymi przepisami. Co roku PCA przeprowadza audyt Laboratorium, któremu wcześniej nadało certyfikat akredytacji, pod względem technicznym  oraz systemu zarządzania.