Nabór do IV rundy Startup Heroes zakończony.

W naborze do IV rundy Startup Heroes wpłynęły 242 wnioski. W tej chwili wnioski podlegają ocenie formalnej i merytorycznej. Każdy wniosek będzie oceniany przez trzech niezależnych ekspertów.
 
Na podstawie ocen wszystkich wniosków przygotowywana zostanie lista rankingowa 50 najwyżej ocenionych pomysłodawców, którzy zostaną zaproszeni do drugiego etapu oceny, czyli panelu ekspertów.
Panel będzie się składał  z 10 specjalistów, którzy oceniają pomysł według 4 kryteriów: innowacyjności, kompetencji zespołu, wykonalności i predyspozycji przedsiębiorczych. Panel ekspertów wymaga od startupu prezentacji własnego pomysłu.
 
Po panelu ekspertów, który odbędzie się w czerwcu 2021 r. poznamy 22 najlepsze pomysły – zostaną one skierowane do inkubacji w Parku Naukowo-Technologicznym w Ełku i Olsztyńskim Parku Naukowo-Technologicznym.