Nabór do konkursu RUNDA T został przedłużony do 20 czerwca 2021 r.

 

Fundacja Technotalenty przedłuża nabór do konkursu RUNDA T.
 
Park Naukowo-Technologiczny w Ełku jako partner strategiczny konkursu zachęca do udziału. Uczestnikiem może być każda pełnoletnia osoba związana z woj. podlaskim lub warmińsko mazurskim. Do udziału w mogą się zgłaszać osoby indywidualne lub zespół, wypełniając krótki formularz i udostępniając film lub prezentację swoich projektów.
 
KATEGORIE KONKURSOWE:

Runda T Pandemic idea, koncepcja, gotowy projekt stanowiący rozwiązanie problemów społecznych związanych z sytuacją wybuchu pandemii w kraju i na świecie. Kategoria stanowi odpowiedź na sytuację na świecie związaną z pandemią COVID-19.

Runda T Concept projekty z różnych dziedzin, które są pomysłami niezrealizowanymi lub w trakcie realizacji na wczesnym stadium rozwoju. Do tej kategorii mogą być zgłoszone projekty koncepcyjne.

Runda T Science projekty naukowe nowego wynalazku/produktu/usługi, które są nowym rozwiązaniem technicznym związanym z wykorzystaniem nowoczesnej technologii lub innowacyjnej metodologii. Kategoria skierowana do projektów naukowych z genezą powstania w środowisku naukowym, akademickim lub wynalazczym.

Runda T Open idea, koncepcja pracy, rozwiązanie związane z nowoczesną technologią z dowolnej dziedziny i na każdym etapie przygotowania.

 
Wnioski  można składać do 20 czerwca 2021 r. poprzez formularz zgłoszeń dostępny na stronie: http://technotalenty.pl/rundat2020/
 
Współorganizatorem Rundy T jest Województwo Podlaskie. Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.