Ełk z tytułem „Innowacyjnego Samorządu”

Ełk na III miejscu wśród gmin miejskich w ogólnopolskim konkursie „Innowacyjny Samorząd” organizowanym przez Portal Samorządowy Polskiej Agencji Prasowej. 

Ełk został wyróżniony za zastosowanie nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych w usługach publicznych świadczonych przez Urząd Miasta Ełku.

Oceniając wnioski konkursowe kapituła uwzględniała m.in. nowatorstwo w skali kraju i rezultaty zastosowanych rozwiązań oraz potencjał do zainspirowania innych jednostek samorządu terytorialnego do podejmowania podobnych kreatywnych działań.

Spośród 396 zgłoszonych projektów wybrano najlepsze  przedsięwzięcia, które poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań przyczyniły się m.in. poprawy jakości usług realizowanych przez samorząd, poprawy warunków i jakości życia mieszkańców, stanu środowiska naturalnego oraz stworzenia dobrych warunków do rozwoju innowacyjności na swoim terenie. 

Nasz projekt polegał na wdrożeniu w Urzędzie Miasta Ełku rozwiązań z zakresu e-administracji. Nowe e-usługi poprawiły dostępność urzędu dla interesantów, bo dzięki nim możliwe jest załatwianie spraw przez 365 dni w roku. Skrócił się też czas rozpatrywania wniosków. Pandemia pokazała jak trafna i ważna była ta inicjatywa, gdyż klienci pomimo ograniczonego bezpośredniego dostępu, nadal mogli załatwiać część spraw zdalnie z domu – powiedział Tomasz Andrukiewicz prezydent Ełku.

Dzięki projektowi zwiększającemu wykorzystanie e-administracji w urzędzie miejskim w Ełku dostępnych jest 13 e-usług. Drogą elektroniczną można załatwić: pozwolenie na zajęcie pasa drogowego, dodatek mieszkaniowy, zezwolenie na umieszczenie reklamy, elektroniczne OPI oraz dodatek energetyczny, złożyć wniosek o przyłącze kanalizacyjne, zezwolenie na punkt handlowy i dotację na modernizację ogrzewania.

 

Źródło: https://www.elk.pl/