LABORATORIUM PNT DBA O BEZPIECZEŃSTO MIKROBIOLOGICZNE ŻYWNOŚCI PRODUKOWANEJ PRZEZ LOKALNYCH PRODUCENTÓW.

 

Czym zajmuje się Laboratorium Mikrobiologiczne Badania Żywności i Środowiska Produkcyjnego PNT w Ełku ?

Od kilku lat w Parku – Naukowo Technologicznym w Ełku funkcjonuje mikrobiologiczno – chemiczne Laboratorium Badania Żywności i Środowiska Produkcyjnego. Głównym profilem naszej działalności, jest badanie żywności i środowiska jego produkcji pod kątem czystości mikrobiologicznej. Ponadto badamy m.in. wartości odżywcze produktów.

Czy w Ełku znajdują się laboratoria o podobnym profilu?

Jesteśmy instytucją publiczną, stworzoną aby służyć społeczeństwu. Od dwóch lat możemy poszczycić się Certyfikatem Akredytacji w zakresie badania czystości mikrobiologicznej mięsa, ryb i ich przetworów oraz środowiska ich produkcji. Jesteśmy jedynym tego typu komercyjnie działającym laboratorium w promieniu co najmniej 100 km.

Co to jest akredytacja ?

Jest to Certyfikat Polskiego Centrum Akredytacyjnego. Taki Certyfikat jest potwierdzeniem naszych kompetencji oraz najwyższej jakości badań przeprowadzanych w odpowiednich warunkach i w oparciu o międzynarodowe normy ISO.

Jakie korzyści płyną z posiadania akredytacji przez Laboratorium PNT w Ełku ?

Dopiero w tak przygotowanym i kompetentnym laboratorium producenci żywności mogą badać swoje produkty, tego wymagają od nich przepisy prawa.

Na czym polegają akredytowane badania mięsa w Laboratorium PNT w Ełku?

Certyfikat akredytacji nadawany jest przez PCA na wykonywanie konkretnego badania (np. wykrywanie gatunku bakterii) w konkretnym produkcie. Nasz Certyfikat dotyczy m.in. badania mięsa, ryb i ich przetworów w kierunku wykrycia obecności chorobotwórczych bakterii, groźnych dla zdrowia, a nawet życia człowieka, takich jak Salmonella, Listeria monocytogenes czy E. coli. Badania te przeprowadzamy zgodnie z międzynarodowymi normami ISO. Poza badaniami akredytowanymi w zakresie mięsa i ryb, wykonujemy to samo spektrum badań w zakresie wszystkich pozostałych produktów żywnościowych.

Skąd wynika potrzeba badania mięsa? Jakie zagrożenia płyną z zaniechania badań mięsa?

Mięso i produkty mięsne, choć potrzebne człowiekowi do poprawnego funkcjonowania, stanowią także częste źródło chorób i infekcji spowodowanych przez różnego rodzaju drobnoustroje. Ta niekorzystna cecha mięsa spowodowana jest tym, że zawiera ono dużo substancji białkowych, przy prawie obojętnym odczynie środowiska. Pozyskiwanie żywności i jej przetwarzanie oraz jakość końcowego wyrobu, a zwłaszcza jego właściwości sensoryczne, wartość odżywcza i trwałość, nieodzownie będą związane z występowaniem i rozwojem drobnoustrojów. 

Zarówno w mięsie surowym jak i przetworach mięsnych mogą trafić się bakterie chorobotwórcze takie jak Salmonella, Listeria monocytogenes czy E. coli. Drobnoustroje bytują na powierzchni tusz zwierząt rzeźnych. Dodatkowo każde nieprawidłowo wykonane czynności na etapie uboju może w późniejszych etapach procesu przetwórczego skutkować zanieczyszczeniem mikrobiologicznym. Bakterie dostają się do żywności również ze środowiska, tj. rąk ludzkich,

blatów kuchennych, taśm produkcyjnych itp. Odpowiednia obróbka termiczna jest niezbędna, aby pozbyć się większości chorobotwórczych  mikroorganizmów. Według badań podgrzanie żywności do temperatury 70°C pomaga w zapewnieniu odpowiedniego bezpieczeństwa. Szczególną ostrożność należy zachować przy mięsie mielonym, dużych partiach mięsa i drobiu.

Skutki nie przestrzegania zasad higieny produkcji mogą być bardzo poważne. Do chorób, którymi możemy się zarazić poprzez surowe bądź źle przygotowane mięso należą m. in. zatrucie bakteriami z rodzaju salmonella, jadem kiełbasianym, enterotoksycznymi szczepami gronkowców, pałeczką okrężnicy – Escherichia coli. Dlatego regularne badanie mięsa i jego przetworów, w ramach kontroli nad bezpieczeństwem żywności, leży w obowiązku producenta. Jego nieprzestrzeganie grozi nie tylko sankcjami prawnymi, ale przede wszystkim możliwością wywołania groźnych dla zdrowia i życia konsumenta chorób.

Kto może zbadać  żywność w laboratorium PNT w Ełku?

Przystępując do systemu akredytacji  skierowaliśmy swoją ofertę głównie do wszystkich producentów mięsa i ryb, bez względu na rozmiar produkcji. Ale nasze Laboratorium obsługuje także Klientów indywidualnych. Każdy może dostarczyć do nas próbkę do zbadania – z produkcji domowej lub, jak się czasami zdarza, kupioną ze sklepu, która budzi nasze wątpliwości. W zakresie nieakredytowanym (gdy przepisy nie nakładają takiego obowiązku) badanie każdego rodzaju żywności możemy wykonać dla każdego klienta, także indywidualnego. W tym roku planujemy także rozszerzyć posiadaną akredytację o kolejne produkty żywnościowe.

Czym się wyróżnia labo PNT w Ełku od innych w regionie? Jaka jest przewaga nad konkurencją ?

Laboratoriów podobnych do naszego w okolicy w ogóle nie znajdziemy. Owszem, istnieją w Polsce duże komercyjne laboratoria, w których można zbadać żywność, ale są to tak duże i rozbudowane sieci, że Klient często nie ma możliwości, odbycia indywidualnej konsultacji na etapie rozważania rodzaju badań jakie są mu potrzebne. W naszym przypadku Klient rozmawia zawsze z pracownikiem laboratorium, który nie tylko wykona jego badanie, ale przede wszystkim pomoże mu w doborze odpowiedniego testu, doradzi i odpowie na wszystkie pytania dotyczące sprawy. Kolejną naszą przewagą nad konkurencją jest możliwość ustalenia terminu przyjazdu do Klienta po odbiór próbek do badania w terminie, który pasuje Klientowi, a nie tylko Laboratorium. Duże Laboratoria mają wyznaczone trasy przejazdu i to Klient musi się dostosować do terminu odbioru próbki. Ponadto nasz Laborant przyjeżdżając do Klienta po próbki może także wykonać od razu wymaz z powierzchni roboczych na życzenie Klienta, gdyż na takie badania również mamy akredytację. Sądząc po naszej bazie Klientów, która stale się rozbudowuje, nasze Laboratorium spełnia wszelkie oczekiwania regionalnych producentów żywności, ale coraz częściej także osób prywatnych.

 

Pełna oferta Laboratorium https://technopark.elk.pl/oferta/laboratorium-mikrobiologiczne-badania-zywnosci-i-srodowiska-produkcyjnego/

Laboratorium Badania Żywności i Środowiska Produkcyjnego
ul. Podmiejska 5, 19-300 Ełk
Specjalista ds. technicznych laboratorium – Magdalena Bujko
tel.: 87  732 63 33, + 48 532 131 099
e-mail: labo@technopark.elk.pl