SLIM VAT -WAŻNE ZMIANY W PODATKU VAT OD 2021 ROKU.

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Warmińsko – Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie zaprasza przedsiębiorców z województwa warmińsko – mazurskiego na szkolenie on-line SLIM VAT -WAŻNE ZMIANY W PODATKU VAT OD 2021 ROKU, które odbędzie się dnia 12 marca 2021 r. w godzinach 10:00 – 14:00.

Celem szkolenia SLIM VAT -WAŻNE ZMIANY W PODATKU VAT OD 2021 ROKU” jest przedstawienie aktualnych zasad funkcjonowania podatku VAT oraz podstawowych zagadnień dotyczących tego podatku.

Szkolenie ma za zadanie zaprezentowanie uczestnikom  najnowszych zmian, które dotyczą rozliczania podatku VAT oraz zaplanowanych nowych regulacji w obszarze tego podatku, a także przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności w zakresie mechanizmów działania podatku VAT oraz prawidłowego ewidencjonowania, rozliczeń i składania deklaracji VAT.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie wypełnionego i własnoręcznie podpisanego formularza zgłoszeniowego na adres een@wmarr.olsztyn.pl do dnia 10.03.2021 r.

Szkolenie prowadzić będzie ekspert podatkowy, Pan Arkadiusz Duda.

program szkolenia

formularz zgłoszeniowy