Ankieta do przedsiębiorców z regionu nt. pożyczek.

Masz firmę?
Wypełnij  ANKIETĘ
Bądź współtwórcą rozwiązań
dla firm z Warmii i Mazur!

Rozwój gospodarki Warmii i Mazur to jedno z najważniejszych zadań Samorządu Województwa. Głównym źródłem finansowania tego zadania są środki unijne. Przełom lat 2020 i 2021 to okres podsumowania efektów wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 oraz przygotowania założeń do nowego programu na lata 2021-2027.

Obecnie w ramach programu regionalnego osiem instytucji finansowych (Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka, Działdowska Agencja Rozwoju S.A, Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A, Fundacja Rozwoju Regionu Łukta, Nidzicka Fundacja Rozwoju „Nida”, Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej w Gołdapi, Warmińsko-Mazurski Fundusz „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o. w Działdowie, Brave Seed Fund Sp. z o.o.) oferuje przedsiębiorcom z regionu pożyczki, poręczenia i wejścia kapitałowe. Do grudnia 2020 roku podpisano już 1023 umowy, a do warmińsko-mazurskich firm trafiło aż 212 740 000 PLN.

W ramach perspektywy finansowej 2021-2027 Komisja Europejska oczekuje istotnego zwiększenia zarówno wartości, jak i obszarów zastosowania instrumentów finansowych jako alternatywy dotychczasowych dotacji bezzwrotnych. Na poziomie krajowym i regionalnym zakłada, że wsparcie oferowane przedsiębiorcom będzie miało postać głównie pożyczek.

Ankieta – o wypełnienie której prosimy Państwa – ma pomóc rozpoznać i dostosować formy wsparcia przedsiębiorstw do potrzeb, planów i potencjału firm z województwa warmińsko-mazurskiego.

Ankieta jest anonimowa, a jej wypełnienie zajmie zaledwie kilka minut.

Raport przedstawiający analizę wyników ankiet będzie udostępniony po kontakcie z Państwa strony za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na Platformie Przedsiębiorczości: https://biznes.warmia.mazury.pl/kontakt/

Źródło: https://biznes.warmia.mazury.pl/