Park Naukowo-Technologiczny w Ełku partnerem wspierającym międzynarodowy projekt „Biznes może być prosty”.

W styczniu 2021 r. Park Naukowo-Technologiczny w Ełku został partnerem wspierającym międzynarodowy projekt „Biznes może być prosty” realizowany  przez Stowarzyszenie „Euroregion Niemen”, Instytucję Publiczną PVC (Litwa) oraz Kowieński Uniwersytet Technologiczny. Celem   projektu   jest   pobudzenie   innowacyjnej  przedsiębiorczości  wśród młodzieży z rejonów pogranicza Litwy i Polski. Projekt jest oparty na dwóch ideologiach: „Biznes może  być  prosty”  i  „Zero  odpadów  produkcyjnych -nowe  możliwości  dla  małych przedsiębiorstw”.

Projekt zakłada współpracę młodzieży, która w najbliższym czasie będzie wchodzić na rynek  pracy (grupy  3-4  osobowe),  z lokalnymi przedsiębiorstwami. Celem współpracy będzie stworzenie realnych propozycji innowacyjnych prototypów z produktów wtórnych.

Do uczestnictwa w projekcie zaproszone zostały m.in. 4 ełckie szkoły średnie (ILO, ZS2, ZS5, ZS6). W ramach projektu przewidziano transgraniczne działania takie jak: szkolenia, warsztaty praktyczne,  symulacje  biznesowe,  mentoring,  obozy  technologiczne,  imprezy  typu  pitching, wystawy, młodzież  będzie  prowadzona  przez mentorów  przez wszystkie  etapy  tworzenia biznesu  i  produktów,  aż  do  prezentacji  produktów  dla  klientów.  Ponadto,  z  uwagi na interaktywną formę zajęć uczniowie zdobędą umiejętności pracy z różnymi źródłami informacji tj.  tworzenia  prezentacji  multimedialnych,  korzystania  z  programów  komputerowych  oraz aplikacji  mobilnych.  Wszystkie  ćwiczenia  będą  przeprowadzone  w  grupach  z  określonym zadaniem do wykonania, co ma na celu rozwijanie umiejętności współpracy w grupie pod presją czasu i wyniku.

Pozostałe chętne szkoły z Subregionu Ełckiego zapraszamy do rejestracji zespołów: https://forms.gle/2LXMg5jow4nzQa6c7 lub kontaktu z Biurem Projektu Panią Julią Kościuch. Kontakt: julia.kosciuch@niemen.org.pl lub tel. 503 065 245.