RUNDA T – 2021

Od 4 stycznia 2021 r. Fundacja Technotalenty rozpoczęła drugą edycję inicjatywy wpierającej twórców innowacyjnych projektów – Runda T.

Zapisy do Rundy T potrwają do 15 kwietnia 2021 r.

Wydarzenie jest połączeniem najlepszych praktyk wynikających z 6 edycji konkursu Technotalent, potrzeb rynkowych leżących po stronie pomysłodawców oraz instytucji wspierających młody biznes. Organizatorem jest Fundacja Technotalenty. Projekt jest realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Patroni honorowi: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Prezydent Miasta Białegostoku, Prezydent Miasta Suwałk, Prezydent Miasta Ełku, Prezydent Miasta Łomża. Patroni: Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami oraz Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa. Patroni medialni: TVP3 Białystok, Kurier Poranny, BialystokOnline, Polskie Radio Białystok.

Każdy pełnoletni uczestnik związany z województwem podlaskim lub warmińsko-mazurskim może zgłosić swój projekt w wybranej kategorii. Nie ma ograniczeń wiekowych ani branżowych. Rywalizacja będzie się odbywała w 4 kategoriach:

Concept – projekty z różnych dziedzin, które są pomysłami niezrealizowanymi lub w trakcie realizacji na wczesnym stadium rozwoju. Do tej kategorii mogą być zgłoszone projekty koncepcyjne.

Science – projekty naukowe nowego wynalazku/produktu/usługi, które są nowym rozwiązaniem technicznym związanym z wykorzystaniem nowoczesnej technologii lub innowacyjnej metodologii. Kategoria skierowana do projektów naukowych z genezą powstania w środowisku naukowym, akademickim lub wynalazczym.

Open – idea, koncepcja pracy, rozwiązanie związane z nowoczesną technologią z dowolnej dziedziny i na każdym etapie przygotowania.

Pandemic – idea, koncepcja, gotowy projekt stanowiący rozwiązanie problemów społecznych związanych z sytuacją wybuchu pandemii i innymi zagrożeniami epidemicznymi w kraju i na świecie. Kategoria stanowi odpowiedź na sytuację na świecie związaną z pandemią COVID-19.

Runda T jest skierowana do osób mających ukończone 16 lat, młodych przedsiębiorców, startupów, naukowców oraz wszystkich twórców, którzy chcieliby stanąć przed szansą pozyskania inwestora na swój pomysł. Aby wziąć udział w wydarzeniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej Rundy T oraz dołączyć opis projektu, prezentację lub film prezentujący projekt. Autorzy 5 najlepszych projektów z każdej kategorii zostaną zakwalifikowani do finału oraz otrzymają pakiet cennych i bezpłatnych szkoleń. Prezentacje finałowe będą przedstawiane w formule elevator pitch. W ciągu 3 minut finaliści będą musieli przekonać inwestorów zasiadających w kapitule do swojego pomysłu. Najlepsze projekty zostaną ogłoszone oraz nagrodzone na uroczystym podsumowaniu Rundy T.

Więcej informacji o Rundzie T oraz formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie http://technotalenty.pl/rundat2020/

Kontakt do biura Rundy T

email:  fundacja@technotalenty.pl

tel: +48 732 624 779