Badania na rynek – konkurs dla MŚP na wdrożenie innowacji produktowej lub procesowej na poziomie co najmniej kraju.

13 stycznia 2021 r. wystartował wyjątkowy konkurs dla MŚP – Badania na rynek !

Konkurs dla mikro, małych lub średnich firm, które mogą pozyskać od 1 000 000 zł do 50 000 000 EUR na innowację produktową albo procesową co najmniej na poziomie kraju.

Park Naukowo-Technologiczny w Ełku pośredniczy w kontaktach między biznesem, a projektantami i dostawcami usług B+R – jeśli jesteś przedstawicielem MŚP i potrzebujesz pomocy w tym zakresie skontaktuj się z nami: info@technopark.elk.pl lub pod numerem telefonu: 87 732 63 03.

Celem konkursu Badania na rynek jest wzmocnienie konkurencyjności i innowacyjności Twojej firmy poprzez sfinansowanie wprowadzenia na rynek innowacyjnych produktów lub wdrożenia w firmie innowacyjnych procesów technologicznych, które są wynikiem prac badawczo-rozwojowych. Innowacja produktowa albo procesowa musi mieć charakter co najmniej na poziomie kraju.

Składanie wniosków do 17 lutego 2021 r. Dofinansowanie można przeznaczyć na wydatki inwestycyjne, nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualne, eksperymentalne prace rozwojowe, usługi doradcze.

Dofinansowanie mogą uzyskać mikro, małe lub średnie firmy, które:

  • zamknęły jeden rok obrotowy trwający przynajmniej 12 miesięcy,
  • przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożyły wniosek o udzielenie wsparcia osiągnęły przychody ze sprzedaży nie niższe niż 600 tys. zł (mikro i małe firmy) lub nie niższe niż 1 mln zł (średnie firmy),
  • prowadziły lub prowadzą prace badawczo-rozwojowe, zleciły wykonanie takich prac lub zakupiły wyniki i jednocześnie wyniki tych prac są kluczowe dla nowego produktu lub usługi.

link do strony Konkursu PARP: https://poir.parp.gov.pl/component/grants/grants/badania-na-rynek-konkurs-ogolny-2?fbclid=IwAR1wp6T9CfPJfT1JHNSo1hrkTgph3GtbQdovgbntEdUzuLXhObJlMxUqfHQ#dokumenty