14 października 2020 r. konferencja online „Jak skutecznie tworzyć strategie B+R w polskim przemyśle?”

Strategie B+R w polskim przemyśle. Bezpłatna konferencja on-line 14 października 2020 r.

Inicjatywa jest skierowana do firm, które już rozwijają lub w najbliższej przyszłości chcą rozwijać swoją innowacyjną działalność i aplikować o fundusze europejskie.

Program konferencji obejmuje sesje plenarne oraz szerokie spektrum warsztatów branżowych. W tym roku będą one poświęcone najbliższym konkursom unijnym, w tym m.in. partnerstwom w Horyzoncie 2020 i w Horyzoncie Europa, Green Deal Call, przyszłym naborom w ramach EIC Accelerator w programie Horyzont Europa oraz kompetencjom niezbędnym do skutecznego aplikowania i realizowania projektów.

Uczestnicy wydarzenia będą mieli także okazję zapoznać się z osiągnięciami polskich przedsiębiorców przy udziale środków z Programu Ramowego Horyzont 2020 oraz funduszy strukturalnych – m.in. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR). Dowiedzą się także, co przyniesie kolejna perspektywa finansowa UE – kiedy zostaną ogłoszone najbliższe nabory oraz jakie obszary będą wspierane.

Ważnym elementem wydarzenia będzie prezentacja oferty projektu Innovation Coach, realizowanego przez resort funduszy i polityki regionalnej we współpracy z Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych UE. Innovation Coach umożliwia firmie rozwój innowacyjnych produktów czy technologii, a także aplikowanie o granty na ich realizację. W programie konferencji znajdują się warsztaty poświęcone dofinansowaniom publicznym na innowacje, czy Poziomom Gotowości Technologicznej w praktyce.

Organizatorem wydarzenia jest Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej (KPK PB UE). Wezmą w nim udział przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz przedstawiciele ministerstw, samorządu i biznesu.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

BR_agenda_6-10-20

Rejestracja:

http://konferencja2020.strategiebplusr.pl/