Rusza nabór wniosków o granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorców.

16 września WMARR w Olsztynie ogłosiła nabór wniosków – GRANTY NA KAPITAŁ OBROTOWY – dla przedsiębiorców z woj. warmińsko-mazurskiego, dotkniętych skutkami COVID-19. Do podziału jest 40 mln zł. Wysokość grantu pochodzącego z programu „Wsparcie antykryzysowe dla mikro i małych przedsiębiorstw Warmii i Mazur” jest uzależniona od liczby zatrudnionych pracowników (etatów). START KONKURSU 30.09.2020 r.

Do wsparcia w ramach konkursu kwalifikują się przedsiębiorcy, którzy odnotowali spadek obrotów o co najmniej 30% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca kalendarzowego roku poprzedniego.

O grant mogą ubiegać się wyłącznie mikro i mali przedsiębiorcy (zatrudniający do 49 pracowników) prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru, posiadający siedzibę/oddział/miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego i prowadzący działalność na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, oraz odprowadzający swój podatek dochodowy na terenie województwa warmińsko-mazurskiego (decydująca jest właściwość urzędu skarbowego znajdującego się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego).

Informacje o konkursie:

https://www.wmarr.olsztyn.pl/aktualno%C5%9Bci/nabor-wnioskow-o-granty-na-kapital-obrotowy-dla-mikro-i-malych-przedsiebiorcow

Pytania i odpowiedzi dot. konkursu:

https://www.wmarr.olsztyn.pl/rpo-wim-2014-2020/pytania-i-odpowiedzi

Celem naboru jest pomoc przedsiębiorcom, którzy w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 i wynikłymi stąd zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki, zostali bezpośrednio dotknięci tego skutkami. Wsparcie będzie przeznaczone na finansowanie kapitału obrotowego w celu zaspokojenia pilnych potrzeb przedsiębiorcy w zakresie nagłego niedoboru lub braku płynności finansowej, które zaistniały wskutek pandemii COVID-19. Grant  jest wsparciem bezzwrotnym. 40 mln zł to niebagatelna kwota przeznaczona dla tych, którzy najbardziej tego wsparcia potrzebują – mówi prezes WMARR Marek Karólewski. – Zrobiliśmy wszystko, aby maksymalnie uprościć wniosek o wsparcie. Otworzymy generator wniosków w dniu startu konkursu 30.09.2020 r., aby każdy z przedsiębiorców miał takie same szanse na przyznanie grantu. Planujemy zrealizować cały konkurs do końca 2020 roku.

Szczegółowych informacji na temat naboru udziela:

Punkt informacyjny działający w strukturach WMARR S.A. w Olsztynie,

Plac Gen. Józefa Bema 3, 10-516 Olsztyn (parter budynku, pok. nr 12),

tel. 89 521-12-54 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30,

e-mail: piwmarr@wmarrr.olsztyn.pl