Zapraszamy do udziału w Webinarium poświęconemu Programowi EIC Accelerator, które odbędzie się 14 września br. o godzinie 11:30.

W imieniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości serdecznie zapraszamy do udziału w Webinarium poświęconemu Programowi EIC Accelerator, które odbędzie się 14 września br. o godzinie 11:30.

Udział w programie EIC Accelerator to doskonała okazja do rozwoju koncepcji biznesowej w postaci produktu, usługi lub procesu gotowego do wejścia na biznesowy rynek. Jeżeli jesteś startupem i posiadasz innowacyjny pomysł na technologię bądź usługę oraz chcesz działać globalnie, możesz skorzystać z dofinansowania przyznanego przez Komisję Europejską w ramach programu EIC Accelerator. Nabór do programu dla przedsiębiorców z sektora MŚP trwa do 7 października br.

O tym, jak złożyć wniosek oraz o szczegółach programu i możliwościach rozwoju w ramach programu EIC Accelerator dowiesz się podczas bezpłatnego webinarium, które odbędzie się 14 września br.

Webinarium poprowadzą eksperci:

Grzegorz Ambroziewicz – Deputy Head of Unit, EASME oraz Agustin ESCARDINO-MALVA – Deputy Head of Uni, DG Research & Innovation.

W programie:

  • jak skutecznie aplikować do programu EIC Accelerator;
  • jak działa finansowanie mieszane w programie EIC Accelerator;
  • praktyczne wskazówki: ocena wniosków i ocena przed jurorami;
  • sesja pytań i odpowiedzi.

Kiedy?

14 września br. godz. 11:30 – 14:00

Jak wziąć udział?

Webinar jest otwarty i nie wymaga rejestracji. Spotkanie odbędzie się za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams.

W dniu transmisji proszę kliknąć w poniższy link:

Link do Webinaru: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGM2OWI1ODgtYjQ1OS00ODEzLTlmNzktYmMxMjE0ODk5YjZi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2270d79291-2fbf-4def-b5a4-3b776dce4c5d%22%2c%22Oid%22%3a%226a040241-509a-41d8-94d0-368c727a0682%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

Webinarium będzie prowadzone w całości w języku angielskim.

O akceleratorze:

EIC Accelerator pomaga rozwinąć koncepcję biznesową w postaci produktu, usługi lub procesu gotowego do wejścia na rynek, dostosowanego do strategii rozwoju Twojej firmy. Działania mogą obejmować próby, tworzenie prototypów, walidację, demonstrację i testowanie w warunkach rzeczywistych oraz powielanie rynkowe. Jeżeli działanie dotyczy głównie innowacji technologicznych, przewiduje się poziom gotowości technologicznej (TRL) na poziomie 6-8 dla projektów, które ubiegają się wyłącznie o dotacje. Projekty otrzymają od 0,5 do 2,5 mln euro. Podczas aplikacji możliwe jest wnioskowanie wyższej lub niższej kwoty, która musi być należycie uzasadniona. Realizacja projektów powinna zwykle trwać od 12 do 24 miesięcy, ale w wyjątkowych i dobrze uzasadnionych okres realizacji projektu może być dłuższy.

Od 5 czerwca 2019 r. Akcelerator EIC oferuje również finansowanie mieszane w formie opcjonalnej inwestycji w kapitał własny jako dodatek do dotacji, dla małych i średnich przedsiębiorstw nastawionych na zysk. Dotacje sfinansują działania z poziomem gotowości technologicznej TRL 6-8. Wnioskodawcy w ramach naboru zostaną poproszeni o wskazanie, czy chcą finansowania mieszanego, oraz o kwotę, o którą wnoszą jako kapitał własny. Maksymalna kwota inwestycji w formie kapitału wynosi 15 mln EUR.

Zachęcamy do udziału w Webinarium!