30 lipca br. w Parku Naukowo-Technologicznym w Ełku indywidualne spotkania/konsultacje dla MŚP z przedstawicielami sieci Enterprise Europe Network.

Już 30 lipca br. zapraszamy do PNT w Ełku na indywidualne spotkania/konsultacje dla MŚP z przedstawicielami sieci Enterprise Europe Network.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 23.07 br. na adres e-mail info@technopark.elk.pl

W zgłoszeniu należy podać temat – spotkanie EEN 30.07.2020 / nazwę i profil firmy / dane kontaktowe.

Godziny spotkań zostaną wyznaczone indywidualnie.

OFERTA SIECI EEN to m.in.

 1. Wyszukanie oraz wybór najlepszego źródła finansowania działalności
 2. Poszukiwanie kontrahentów zagranicznych – zapytania indywidualne, zamieszczanie profilu firmy największej zaufanej bazie firm
 3. Organizacja sesji B2b – możliwość spotkania partnerów zagranicznych na indywidualnych spotkaniach wg umówionego grafika spotkań
 4. Dostarczanie analiz rynku, pomoc przy przygotowywaniu: oferty firmy, strategii, modelu biznesowego, plany marketingowego
 5. Obsługa klientów wg indywidualnych potrzeb firm
 6. Audyt innowacyjności – badanie poziomu innowacyjności firm w oparciu o benchmarking

Dzięki finansowaniu działalności Sieci przez Komisję Europejską oraz budżet państwa, usługi EEN są bezpłatne dla wszystkich przedsiębiorców oraz osób planujących założenie własnej działalności gospodarczej.

Sieć EEN dostarcza informacje o dostępnych źródłach finansowania działalności przedsiębiorstw, a w szczególności w zakresie:

 • wsparcia działalności eksportowej,
 • finansowania inwestycji w nowoczesne technologie, w tym rozwiązania pozwalające na optymalizację procesów produkcji oraz zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko,
 • finansowania projektów związanych z wykorzystywaniem wzornictwa przemysłowego i wprowadzaniem nowych produktów i usług na rynek

Konsultanci EEN wspierają firmy w rozwoju innowacyjnym poprzez:

 • sprawdzenie poziomu innowacyjności firmy na tle innych europejskich przedsiębiorstw,
 • opracowanie rekomendacji usprawniających zarządzanie innowacjami,
 • dostarczanie informacji na temat źródeł finansowania projektów badawczo-rozwojowych, w tym o Programie Horyzont 2020.

Dzięki istniejącym punktom kontaktowym w ponad 60 krajach Sieć EEN wspiera przedsiębiorstwa w poszukiwaniu potencjalnych partnerów biznesowych poprzez:

 • organizację wyjazdów na targi i misje gospodarcze,
 • organizację spotkań biznesowych w Polsce jak i za granicą,
 • prowadzenie międzynarodowej bazy ofert współpracy.