Trwają nabory w dwóch inicjatywach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, które służą walce z pandemią COVID-19.

SZYBKA ŚCIEŻKA: KORONAWIRUSY

To konkurs w znanej formule Szybkiej Ścieżki, który wspiera wszelkie projekty mogące pomóc w walce z obecną pandemią oraz zapobiegać rozwojowi podobnych zagrożeń w przyszłości.

Przeznaczono 200 mln zł na projekty zakładające badania przemysłowe lub prace rozwojowe, których efektem jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej.

Na wnioski czekamy do 31 grudnia 2020. Oceniane będą w trzech rundach:

 • 6 maja – 5 czerwca 2020
 • 6 czerwca – 24 lipca 2020
 • 25 lipca – 31 grudnia 2020

Dla kogo?

Konkurs dedykowany jest:

 • przedsiębiorstwom;
 • konsorcjom przedsiębiorstw;
 • konsorcjom naukowo-przemysłowych.

Więcej informacji: https://www.ncbr.gov.pl/
Kontakt:
Pytania dotyczące konkursu można kierować:

 

POMOC DLA SZPITALI JEDNOIMIENNYCH:

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeznaczyło 100 mln zł na wsparcie szpitali jednoimiennych w walce z pandemią COVID-19.

Wnioski o dofinansowanie można składać do 31 maja 2020.

Cel przedsięwzięcia

Głównym celem przedsięwzięcia jest wdrożenie metod prewencji rozprzestrzeniania się zakażenia, zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2 lub choroby COVID-19 będącej przyczyną ogłoszenia stanu epidemii.

Ponadto celem jest:

 • Opracowanie terapii lekowych i nielekowych dedykowanych COVID-19 oraz schematów leczniczych i procedur medycznych;
 • Opracowanie nowych rozwiązań i technologii w zakresie ograniczania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 oraz diagnostyki COVID-19;
 • Stworzenie odpowiednich narzędzi informatycznych do zbierania danych epidemiologicznych i terapeutycznych.

Kto może złożyć wniosek?

Przedsięwzięcie zakłada finansowanie badań naukowych i prac rozwojowych realizowanych przez:

 • szpitale jednoimienne;
 • konsorcja szpitali jednoimiennych;
 • konsorcja szpitali jednoimiennych i jednostek naukowych.

Więcej informacji: https://www.ncbr.gov.pl/
Kontakt:
Pytania dotyczące przedsięwzięcia można kierować:

Informacja pochodzi od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.