Laboratorium Parku Naukowo-Technologicznego w Ełku informuje jak prawidłowo dbać o higienę miejsca pracy i możliwościach jej kontrolowania.

Na co dzień pracują z próbkami żywności i badają czystość środowiska produkcyjnego- Laborantki Parku Naukowo-Technologicznego. Magdalena Bujko Specjalista ds. Jakości w Laboratorium PNT, opowiada o swojej pracy i uświadamia o prawidłowym dbaniu o higienę miejsca pracy i możliwościach jej kontrolowania.

– Podczas trwania pandemii koronawirusa wiele osób wątpi we własne bezpieczeństwo w miejscu pracy jak również we własnym domu. Proszę o przybliżenie czytelnikom, w jaki sposób powinniśmy dbać o dezynfekcję rąk oraz inne aspekty dotyczące zachowania bezpieczeństwa podczas pandemii?

– Dbanie o dezynfekcję rąk, nie jest jedynym aspektem istotnym podczas trwającej pandemii. Bardzo ważne jest prawidłowe nakładanie oraz zdejmowanie rękawiczek jednorazowych oraz maseczek ochronnych. Ręce powinniśmy myć przynajmniej 30 s, wodą z mydłem, natomiast rękawiczki zdejmujemy tak, aby gołym palcem nie dotknąć powierzchni zewnętrznej zużytej rękawiczki. Nie powinniśmy również dotykać palcami od zewnątrz maseczki, na której osadzają się drobnoustroje. Pamiętajmy, że poza SARS-CoV-2 (zwanym koronawirusem), istnieje szereg patogennych wirusów czy bakterii.

– Pani na co dzień pracując w Laboratorium, ma styczność z groźnymi mikroorganizmami. W jaki sposób Pani, jak również osoby pracujące w sklepach, transporcie publicznym, na poczcie itp., mogą sprawdzić czy ich ręce są rzeczywiście czyste, a zdrowie nie jest zagrożone?

-Tak, to prawda, na co dzień w naszym Laboratorium badamy próbki żywności, na obecność bakterii tj. min. Salmonella, Listeria, E. coli i innych niebezpiecznych dla zdrowia mikroorganizmów. Dlatego też mając świadomość otaczających nas bakterii, wirusów czy grzybów, dbamy o prawidłową higienę miejsca pracy. Dotyczy to zarówno laborantów, jak też osób mających kontakt ze skupiskami ludzi. Pracownicy sklepów, osoby korzystające z transportu publicznego, pracownicy poczty etc., jak słusznie Pani zauważyła, również narażeni są na wzmożony kontakt z groźnymi mikroorganizmami. Odpowiadając na Pani pytanie, kontrola czystości zarówno rąk jak i miejsca pracy to kluczowy i stały punkt funkcjonowania Laboratorium. Pobieramy wymazy z rąk oraz blatów roboczych. Badamy także czystość powietrza. Taką kontrolę może przeprowadzić każda zainteresowana i niepewna o swoje zdrowie osoba. W naszym Laboratorium istnieje możliwość wykonania takich badań.

– Czyli Pani praca umożliwia nam konsumentom dostęp do bezpiecznej pod względem mikrobiologicznym żywności a także zbadanie czystości własnych rąk, czy blatu roboczego w miejscu pracy?

Dokładnie tak. Uważam, że wzmożona kontrola czystości przyczyni się do szybszego opanowania pandemii. Świadomość publiczna odnośnie dbania o higienę, wzrasta i to bardzo dobry znak.

– Poza badaniem czystości rąk, blatów roboczych czy powietrza, my jako konsumenci możemy kontrolować inne potencjalne źródła zarażenia?

– Ależ tak, jak najbardziej. Powinniśmy badać pod kątem mikrobiologicznym również wodę, którą pijemy. Wodę kranową, wodę ze studni. Powinniśmy badać również wodę na kąpieliskach aby kontrolować czy nie doszło do skażenia. Liczne mikroorganizmy obecne w wodzie mogą być przyczyną wielu chorób. Kontrola nad jakością wody pozwala na podjęcie stosownych kroków w celu eliminacji zagrożenia.

Laboratoria