Propozycje rozwiązań w celu niwelacji skutków ekonomicznych związanych z epidemią COVID-19.

Obecna, trudna dla nas wszystkich sytuacja, związana z epidemią COVID-19, w szczególny sposób dotyka małych i średnich przedsiębiorców. Skutki ekonomiczne już dziś są dostrzegalne w naszym regionie i z pewnością będą odczuwalne jeszcze przez długi czas. Szereg rozwiązań w celu ich niwelowania zostanie wdrożonych na poziomie zarówno krajowym, regionalnym, jak i lokalnym. W tym czasie wspierająca rola instytucji okołobiznesowych i administracji staje się jeszcze ważniejsza.  Stąd  konieczność poszukiwania możliwych środków zaradczych i wspomagających przedsiębiorców w obliczu trudności z płynnością finansową.

W związku z powyższym w imieniu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego Park Naukowo-Technologiczny w Ełku zwraca się z prośbą o przesłanie do 01.04.2020 r. (środa) włącznie  na adres info@technopark.elk.pl – informacji, propozycji, sugestii działań, które byłyby najbardziej potrzebne i skuteczne w niwelowaniu ekonomicznych skutków epidemii COVID-19 dla przedsiębiorców, a mogłyby zostać wdrożone jako pomoc województwa jako dysponenta środków unijnych.

Dodatkowo prosimy o weryfikację poniżej przedstawionych propozycji działań pod względem zapotrzebowania przez Państwa firmę.

  1. Konsultacje z prawnikami – wsparcie prawne dla analizy sytuacji prawnej firmy w związku z zaistniałą sytuacją gospodarczą i wprowadzonymi propozycjami rządu.
  2. Doradztwo finansowe – ułatwienie w pozyskiwaniu taniego finansowania oraz pomoc  w negocjacjach z bankami oraz instytucjami oferującymi instrumenty finansowe ze środków unijnych i krajowych.
  3. Konsultacje z doradcami podatkowo-księgowymi – mające na celu zoptymalizowanie wydatków ponoszonych przez przedsiębiorstwo oraz zoptymalizowanie wszelkich opłat na rzecz skarbu Państwa czy też jednostek samorządu terytorialnego. 
  4. Restrukturyzacja firm – doradztwo w sytuacji pojawiających się problemów mające na celu zoptymalizowanie procesów i takie zaplanowanie struktury, która pozwoli przejść przez najcięższy okres funkcjonowania.
  5. Konsultacje komunikacyjne i marketingowe – objęcie firm doradztwem jak komunikować zmiany w firmie (komunikacja wewnętrzna) oraz jak skutecznie wrócić na rynek  i prowadzić najoptymalniejsze działania marketingowe (komunikacja zewnętrzna).