Samorządowcy szkolili się z elektromobilności.

19 lutego w Park Naukowo-Technologiczny w Ełku samorządowcy szkolili się z elektromobilności.

Dzięki uprzejmości Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych – PSPA odbyło się certyfikowane szkolenie Elektromobilność w Praktyce 

Celem projektu jest zaprezentowanie samorządom najskuteczniejszych metod wdrażania flot zeroemisyjnych i rozwoju infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych.

Szkolenie dla samorządowców z regionu obejmowało omówienie najważniejszych kwestii związanych z elektromobilnością, od zagadnień rynkowych, poprzez uwarunkowania prawne, strategie rozwoju infrastruktury ładowania, specyfikę pojazdów elektrycznych, planowanie elektryfikacji komunikacji zbiorowej, finansowanie, aż po praktyczne wdrożenie elektromobilności w gminie i przedsiębiorstwie. Szkolenie zakończono prezentacją samochodów elektrycznych.

Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych nakłada konkretne obowiązki na jednostki samorządu terytorialnego. Według nich, już w 2022 roku gminy i powiaty powyżej 50 tys. mieszkańców powinny posiadać we flocie użytkowanych pojazdów 10 proc. samochodów elektrycznych. Podobne wymogi dotyczą świadczenia usługi komunikacji miejskiej oraz innych zadań własnych gminy. Docelowo, co najmniej 30 proc. pojazdów będzie musiało być zero- lub niskoemisyjna. Ponadto w gminach ma rozwijać się infrastruktura ładowania EV.