Zapraszamy do udziału w konferencji pt. „Finansowanie rozwoju przedsięwzięć inwestycyjnych przedsiębiorców z Warmii i Mazur”

 

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A w Olsztynie oraz Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Olsztynie zapraszają przedsiębiorców z Warmii i Mazur do udziału w konferencji pt. „Finansowanie rozwoju przedsięwzięć inwestycyjnych przedsiębiorców z Warmii i Mazur”.

Spotkanie odbędzie się 13 lutego 2020 r. w godzinach 10.00 – 14.00 w Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie przy ul. Jagiellońskiej 91A.

Podczas konferencji eksperci Banku Gospodarstwa Krajowego przedstawią możliwości i warunki otrzymania kredytu na innowacje technologiczne oraz gwarancji spłaty kredytu Biznesmax dla MŚP.

Dodatkowo podczas konferencji poruszane będą zagadnienia dotyczące:

  1. Niskooprocentowanych pożyczek udzielanych przez Regionalny Fundusz Pożyczkowy przy WMARR S.A,
  2. Nawiązywania współpracy międzynarodowej przedsiębiorstw i możliwości badania poziomu innowacyjności firm za pomocą narzędzi IMProve i Innovation Health Chceck,
  3. Dotacji dla przedsiębiorców dostępnych w 2020 roku ze środków RPO WiM.

Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego do 10 lutego 2020 r. do godz. 12.00 na adres: e.michalczyk@wmarr.olsztyn.pl

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania na stronie: https://www.wmarr.olsztyn.pl/aktualno%C5%9Bci/konferencja-finansowanie-rozwoju-przedsiewziec-inwestycyjnych-przedsiebiorcow-z-warmii-i-mazur-olsztyn-13-luty-2020-r