Nabór wniosków w Programie „Rozwój przedsiębiorczości i innowacje”.

Zbliża się nabór wniosków w Programie „Rozwój przedsiębiorczości i innowacje” zarządzanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Dostępna w konkursie kwota to prawie 80 mln euro dzięki, której zostaną wsparte działania mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w obszarze zielonych (przyjazne środowisku) i niebieskich (woda) technologii oraz technologii ułatwiających codzienne funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym i starszym. Wnioski będą przyjmowane od 7 stycznia do 31 marca 2020 r.

Program ten jest realizowany w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021, a Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jest krajowym operatorem odpowiedzialnym za zarządzanie programem, w tym ogłoszenie konkursów oraz przyznanie dofinansowania wybranym projektom w formie bezzwrotnej dotacji. Polska jest jednym z kilkunastu krajów, które realizują programy wparcia finansowane przez Rząd Norwegii i rządy krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Głównym celem udzielania wsparcia finansowego jest przyczynianie się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie EOG oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami, a państwem-beneficjentem. W zamian za udzielaną pomoc finansową, państwa-darczyńcy korzystają z dostępu do rynku wewnętrznego UE mimo, że nie są członkami UE.

W ogłoszonym przez PARP konkursie o środki mogą się ubiegać przedsiębiorcy, którzy chcą realizować innowacyjne projekty w trzech obszarach tematycznych:

  • technologie przyjazne środowisku – zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorców z wykorzystaniem rozwiązań technologicznych przyjaznych środowisku poprzez działania prowadzące do wdrożenia w przedsiębiorstwie innowacyjnych procesów, produktów, usług lub rozwiązań, które rozwiną działalność gospodarczą przedsiębiorcy, w tym wzrost przychodów, zysku lub zatrudnienia, a jednocześnie przyczynią się do lepszej gospodarki odpadami, efektywności energetycznej, zmniejszonej emisji zanieczyszczeń, wydajnej gospodarki materiałowej.

Łączna alokacja na projekty: 50 mln euro

  • wody morskie, śródlądowe i ich bezpośrednie otoczenie – działalność w obszarze wód śródlądowych, morskich lub ich bezpośredniego otoczenia poprzez inicjatywy prowadzące do wdrożenia w przedsiębiorstwie innowacyjnych procesów, produktów, usług lub rozwiązań, które rozwiną działalność gospodarczą przedsiębiorcy, w tym wzrost przychodów, zysku lub zatrudnienia.

Łączna alokacja na projekty: 10 mln euro

  • technologie poprawiające jakość życia – działania prowadzące do opracowania i wprowadzenia na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów lub usług opartych o nowoczesne technologie, które poprawią jakość życia najbardziej wrażliwych grup społeczeństwa, w szczególności będą odpowiadać na potrzeby i poprawę jakości życia osób starszych

Łączna alokacja na projekty: 18,7 mln euro

Ponadto 15 mln euro przeznaczono na granty dla firm zarządzanych przez kobiety w powyższych obszarach tematycznych.

Projekty w ww. obszarach mogą być realizowane razem z podmiotami prawa norweskiego związanymi z wnioskodawcami umową partnerską. Polskim przedsiębiorcom poszukujących partnera w Norwegii umożliwiono skorzystanie ze wsparcia na utworzenie partnerstwa (travel grants). Można otrzymać jednorazowo 1200 euro na odbycie podróży do Norwegii (dla przedsiębiorców z Polski) lub do Polski (dla podmiotów norweskich). Wnioski o wsparcie na utworzenie partnerstwa można składać od 25 listopada 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. lub do wyczerpania budżetu.

Więcej informacji na temat naboru dostępnych jest na poniższej stronie :

ttps://www.parp.gov.pl/component/content/article/57789:poznaj-szczegoly-konkursow-parp-w-ramach-funduszy-norweskich