Ogłoszono przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż działek przeznaczonych na działalność usługowo-produkcyjną zlokalizowanych w Ełku przy ul. Podmiejskiej.

Kolejny przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Ełku przy ul. Podmiejskiej, oznaczonych numerami:

     1. 2150 o powierzchni 0,4782 ha

  • Cena wywoławcza – 242.300,00 zł netto
  • Wadium – 48.460,00 zł (brutto).
  • Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr OL1E/00013491/5.
  • Zgodnie z operatem ewidencji gruntów nieruchomość oznaczona jest jako użytek gruntowy „R” – grunty orne klasy IVb, „Ps” – pastwiska klasy IV.
  • Według mapy zasadniczej przez nieruchomość przebiegają sieci: elektroenergetyczne, teletechniczna, na działce znajdują się dwa słupy z linią kablową oświetleniową.

Uzbrojenie w ul. Podmiejskiej: sieć wodociągowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, kanalizacja sanitarna i deszczowa. Uzbrojenie w drodze dojazdowej oznaczonej nr 2097: kanał sanitarny ks200 pcv, kanał deszczowy kd250pcv, linia kablowa oświetleniowa.

     2. 102/4 i 2122 o łącznej powierzchni 0,8158 ha

  • Cena wywoławcza – 477.700,00 zł
  • Wadium – 95.540,00 zł (brutto).
  • Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr OL1E/00013491/5.
  • Zgodnie z operatem ewidencji gruntów nieruchomość oznaczona jest jako użytek gruntowy „R” – grunty orne klasy V.
  • Uzbrojenie w ul. Podmiejskiej: sieć wodociągowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, kanalizacja sanitarna i deszczowa.

Uzbrojenie w drodze dojazdowej składającej się z działek nr: 2201/31, 2201/28, 2103/2, 2102/6, 2100 (część działki) – sieć wodociągowa w150 zel, kanał sanitarny ks200 pcv i ks110 petlocz., kanał deszczowy kd200pcv i kd 250 pcv (działka nr 2201/31), linia kablowa oświetleniowa.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „Oferta – przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Ełku przy ul. Podmiejskiej” w siedzibie Urzędu Miasta w Ełku, przy ul. Piłsudskiego 4, pokój nr 02, do dnia 3 stycznia 2020 r. do godziny 1500.

Ogłoszenie o przetargu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ełku

 

http://investin.elk.pl/files/news/photos/3834/c4a5026f089461a2faa7eb411e2b7a30.jpg