Seminaria informacyjne w ramach projektu „Platforma startowa dla nowych pomysłów Startup Heroes”

Seminaria odbędą się w Park Naukowo-Technologiczny w Ełku, będą prowadzone przez profesjonalnych doradców i trenerów biznesu.

Na seminaria zapraszamy uczniów szkół średnich stojących u progu wyboru swojej drogi życiowej oraz prowadzących działalność gospodarczą lub dopiero planujących jej założenie. Wydarzenie ma charakter bezpłatny..

  1. 30 października 2019 roku w godz. 10.00-14.00 seminarium nt. „Przygotowanie modelu biznesowego start-up’u”.
  2. 4 listopada 2019 roku w godz. 10.00-14.00 seminarium nt. „Prowadzenie spółki z o.o.” 
  3. 5 listopada 2019 roku w godz. 10.00-14.00 seminarium nt. „Jak skutecznie sprzedać swój pomysł inwestorowi”

Zgłoszenia przyjmujemy: j.knyzewski@technopark.elk.pl, tel.: 87 732 63 05.