Ogólnopolski Tydzień Kariery w Parku Naukowo-Technologicznym w Ełku.

22 października 2019 r. w Parku Naukowo-Technologicznym w Ełku w ramach Ogólnopolskiego tygodnia kariery odbyły  się warsztaty: „Młodzi i Aktywni”.

Celem wydarzenia było pobudzenie aktywności i motywacji młodzieży do postawy pro-aktywnej w życiu zawodowym  i osobistym . Rozmawialiśmy o tym,  jak brać sprawy w swoje ręce i nadawać im bieg, m.in. korzystając  z Funduszy Europejskich w celu budowania swojej kariery zawodowej.

W ramach warsztatów odbyły się zajęcia prowadzone przez trenera rozwoju osobistego i panele dyskusyjne poświęcone zagadnieniom związanym z biznesem i wsparciem, na jakie może liczyć przedsiębiorcza młodzież.

Dziękujemy za obecność  i dobrą atmosferę.

Wydarzenie jest organizowane w ramach działania pn. „Wspólnie o Funduszach Europejskich” realizowanego ze środków Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 na potrzeby Gminy Miasta Ełk – Parku Naukowo-Technologicznego w Ełku.
 
Organizatorem Wydarzenia jest Park Naukowo-Technologiczny w Ełku oraz Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Ełku w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery 2019.