Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur.

Kompetentna kadra – nowoczesny biznes – silny region to temat przewodni dziewiątej edycji Festiwalu Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur, który odbył się w Mrągowie 3-4 października 2019 r.

Dyrektor Agnieszka Pietrowicz reprezentowała Park Naukowo-Technologiczny w Ełku na wydarzeniu, występując z prelekcją pt.: Pracownik – dobro deficytowe. W czasie mrągowskiego spotkania dużo mówiło się o edukacji dostosowanej do rynku pracy, wykształconych kadrach  i szeroko pojętym kapitale ludzkim.

Festiwal jest wydarzeniem skierowanym do osób, zajmujących się promocją, w tym promocją gospodarczą. Festiwal jest miejscem, w którym mają możliwość spotkać się osoby zawodowo zajmujące się budowaniem potencjału swojego samorządu, pozyskiwaniem i obsługą inwestorów, tworzeniem oferty inwestycyjnej.

Festiwal ma charakter konferencyjno-warsztatowy i skierowany jest do kadr odpowiedzialnych za promocję jednostek samorządu terytorialnego województwa warmińsko-mazurskiego. Jego głównym celem jest zbudowanie trwałej platformy wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy specjalistami zajmującymi się marketingiem miejsc oraz ich integracja wewnątrz regionu. Ma się to przyczynić do efektywniejszej współpracy na rzecz promocji i kreowania spójnego, pozytywnego wizerunku całego województwa – zwłaszcza wśród przedsiębiorców, instytucji otoczenia biznesu, jednostek naukowych oraz dziennikarzy.

W trakcie Festiwalu wręczono  nagrody w konkursie PRO Warmia i Mazury 2019 za najlepsze projekty promocyjne. Jury szukało tych przedsięwzięć, które podnoszą standardy działań marketingowych oraz są najlepszymi przykładami dobrych praktyk. W kategorii promocja ogólna nagrodę otrzymała Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap za projekt „Gołdap — Mazurski Zdrój. Regeneracja przyrodą”, a wyróżnienie trafiło do miasta Olsztyn za projekt „Olsztyn Green Festival — VI edycja”. Gminie Kurzętnik za projekt „Osiedle Dębno — zamieszkaj z nami w Kurzętniku” przyznano główną nagrodę w kategorii promocja gospodarcza.

https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/71477802_1201216803410836_2629379519777079296_n.jpg?_nc_cat=101&_nc_eui2=AeE2nLZpoUwHyf87GKvDY7lijnUmljM60chlXx5lv9MjZFeXpVZDu2m363M2qZA2uw-VfBHukYogPvrh5o-f7QJYBZuDCJjMs8o1ciPDgBuVMQ&_nc_oc=AQmSaNFIKA5KUKg667GWVd_ywp5Cavqa4jkacnQwpTvtcnhEEKX2sgcvlPSUfA9uyd4&_nc_ht=scontent-waw1-1.xx&oh=32e244ba32ef99ae44af8f7d62c76ddb&oe=5E28C0F0