Laboratorium Mikrobiologiczne Badania Żywności i Środowiska Produkcyjnego Parku-Naukowo Technologicznego w Ełku z akredytacją Polskiego Centrum Akredytacji.

Laboratorium Mikrobiologiczne Badania Żywności i Środowiska Produkcyjnego Parku-Naukowo Technologicznego w Ełku otrzymało Certyfikat Akredytacji wydany przez Polskie Centrum Akredytacji.

Akredytacja znacznie poszerza możliwości działania laboratorium. Przede wszystkim badania wykonywane przez nasze Laboratorium będą reprezentatywne. Oznacza to, że wynikami tych badań będzie można się oficjalnie posługiwać i będą respektowane  przez instytucje nadzoru np. weterynaryjnego oraz inne organizacje i laboratoria branżowe.

Posiadanie akredytacji otwiera nowe możliwości pozyskania klientów, którzy dzięki badaniom przeprowadzonym w ełckim Laboratorium uzyskają oficjalne potwierdzenie stanu jakości procesów produkcyjnych i tworzonych produktów.

Docelowymi klientami Laboratorium Mikrobiologicznego Badania Żywności i Środowiska Produkcyjnego będą przede wszystkim firmy z branż spożywczej i rolnej.

Oferta badań:
Oferta

Cennik badań:

cennik_PNT_Laboratorium

Laboratorium badawcze akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji, Nr AB 1900.

Zakres akredytacji dostępny pod adresem: https://www.pca.gov.pl/akredytowane-podmioty/akredytacje-aktywne/laboratoria-badawcze/AB%201726,podmiot.html

Kontakt:

Laboratorium Badania Żywności i Środowiska Produkcyjnego
ul. Podmiejska 5, 19-300 Ełk
Specjalista ds. technicznych laboratorium – Magdalena Bujko
tel.: 87  732 63 33, + 48 532 131 099
e-mail: labo@technopark.elk.pl