Zakończyła się rekrutacja do projektu Warmińsko-Mazurski Startup Inkubator.

5 września 2019 r. zakończyła się rekrutacja do projektu Warmińsko-Mazurski Startup Inkubator.

Złożono 44 wnioski, które czekają na ocenę.

Wyniki naboru zostaną ogłoszone pod koniec września 2019 r.

Do kogo skierowany jest projekt ?

Projekt powstał z myślą o rozwoju młodych przedsiębiorstw z regionu Warmii i Mazur. Poprzez realizację projektu chcemy zmniejszyć ilość niepowodzeń i objąć kompleksowym wsparciem młodych przedsiębiorców, dostarczając im wiedzę oraz narzędzia do skutecznego wdrożenia innowacyjnych rozwiązań.

Przez kogo i gdzie realizowany projekt ?

Projekt jest realizowany w partnerstwie przez 4 ośrodki zajmujące się na co dzień wsparciem biznesu:

– Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny – Lider projektu

Partnerzy:

– Park Naukowo-Technologiczny w Ełku

– Inkubator Przedsiębiorczości w Biskupcu

– Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie poprzez Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie

Jak będzie wyglądać inkubacja przedsiębiorstw w PNT w Ełku ?

Firmy zostaną objęte kompleksowym wsparciem, zostanie im dostarczona wiedza oraz narzędzia do skutecznego wdrożenia innowacyjnych rozwiązań.

Usługi dla przedsiębiorców w ramach projektu zostały tak skomponowane, aby wesprzeć proces od pomysłu przez badanie potrzeb potencjalnych klientów po opracowanie modelu biznesowego oraz zaprojektowanie prototypu.