Ruszył nabór do konkursu TECHNOTALENTY 2019

Zapraszamy do udziału w konkursie TECHNOTALENTY 2019. W piątej edycji Konkursu Technotalent do wygrania są nagrody w wysokości 53 000 zł!

Konkurs ma na celu wsparcie rozwoju zdolnych osób z regionu północno-wschodniej Polski (woj. podlaskie i warmińsko-mazurskie), które chcą zaprezentować nam swoje projekty w kategoriach:

  • TECHNIKA – pomysł lub projekt nowego wynalazku/produktu/usługi, który jest nowym rozwiązaniem technicznym związanym z wykorzystaniem nowoczesnej technologii.
  • SPOŁECZNE – idea, koncepcja pracy, rozwiązanie technologiczne, które w perspektywie będzie wpływać pozytywnie na zachowania społeczne, gospodarcze, edukacyjne, proekologiczne, kulturowe oraz inne.
  • BIZNES – projekt lub pomysł o wysokim potencjale komercjalizacji, w którym wykorzystywana jest nowoczesna technologia.
  • DESIGN – projekt nowego produktu lub wzoru użytkowego, który jest wyrazem poszukiwań projektowych w obszarze estetyki, funkcjonalności, mody z wykorzystaniem nowoczesnych technologii lub nowych surowców.
  • TECHNOTALENT POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ 2019 – projekt badawczy realizowany w środowisku uczelni. Konkurs skierowany jest do studentów, absolwentów, doktorantów Politechniki Białostockiej oraz do jej pracowników.
  • TECHNOTALENT UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W BIAŁYMSTOKU 2019 – projekt badawczy realizowany w środowisku uczelni. Kategoria skierowana do studentów, absolwentów, doktorantów i pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie, studenci, doktoranci i absolwenci szkół średnich oraz wyższych w wieku od 18 do 35 lat. Do udziału w konkursie mogą się zgłaszać osoby indywidualne lub zespół, wypełniając krótki formularz i udostępniając film lub prezentację swoich projektów.

Prace konkursowe czyli filmy i prezentacje, przeanalizują Kapituły Konkursowe złożone z przedstawicieli firm, uczelni oraz instytucji wspierających konkurs. Kapituły wyłonią pięciu finalistów w każdej kategorii konkursowej oraz ostatecznych zwycięzców konkursu.

Laureaci Konkursu otrzymają nagrody finansowe i rzeczowe. Każdy uczestnik konkursu ma szansę na udział w specjalnym programie wsparcia uzdolnionych osób z regionu północno-wschodniej Polski, który realizuje fundacja TECHNOTALENTY i firmy partnerskie.

Zwycięzcy w każdej kategorii Konkursu Technotalent 2019 otrzymają nagrodę specjalną ufundowaną przez Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania. Nagrodą jest 2-dniowe profesjonalne szkolenie AKADEMIA ZARZĄDZANIA TALENTAMI.

HARMONOGRAM KONKURSU:

10.09.2019 – 15.10.2019 Przyjmowanie  zgłoszeń do udziału w konkursie

09.11.2019 – Ogłoszenie listy finalistów

12.11.2019 – 25.11.2019 Warsztaty i mentoring

26.11.2019 – 27.11.2019 Finały Konkursu w kategoriach Technika, Wyzwania Społeczne, Biznes, Design, Technotalent Politechniki Białostockiej 2019, Technotalent Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku 2019.

10.12.2019 – Gala konkursu

Regulamin i formularz: http://technotalenty.pl/konkurs2019/