Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosi konkursy na prace badawczo-rozwojowe.

Jeszcze w tym roku Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosi 6 konkursów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Pula środków do rozdania to 3,93 mld zł.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój to największy w Unii Europejskiej program na rzecz rozwoju badań i tworzenia innowacji. Więcej informacji o programie pod adresem: https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/informacje-o-programie/

Przedsiębiorcy w ramach ogłoszonych w 2019 r. konkursów będą mogli ubiegać się o dofinansowanie:

–  Dwa z sześciu nowych konkursów zostaną przeprowadzone w ramach „Szybkiej Ścieżki”: jeden dedykowany projektom z zakresu technologii kosmicznych (z budżetem 300 mln zł), drugi dedykowany technologii tworzyw sztucznych (z budżetem 180 mln zł). Oba konkursy zostaną ogłoszone 15 lipca 2019 r. Nabór wniosków rozpocznie się 2 września, a zakończy 15 listopada.

O dofinansowanie we wszystkich konkursach „Szybkiej Ścieżki” mogą starać się projekty, których efektem będzie stworzenie i wprowadzenie na rynek nowego lub znacząco ulepszonego produktu, usługi czy procesu.

https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs-4-1-1-1-2019/

Kolejne dwa konkursy będą zrealizowane w ramach tzw. Wspólnych Przedsięwzięć z samorządami

Konkurs z województwem śląskim (budżet 43 mln zł) zostanie ogłoszony 30 sierpnia, natomiast z województwem lubelskim (budżet 17 mln zł) – 16 października. Nabór wniosków rozpocznie się odpowiednio 30 września i 15 listopada.

W ramach Wspólnego Przedsięwzięcia z województwem śląskim dofinansowane zostaną rozwiązania, zmierzające do eliminacji smogu i jego niekorzystnych skutków dla zdrowia mieszkańców Śląska, natomiast współpraca z województwem lubelskim na ma celu wzrost zdolności lubelskiej gospodarki i nauki do tworzenia oraz komercjalizacji wiedzy w obszarze technologii fotonicznych do roku 2026.

– Dodatkowe wsparcie dla sektora gamingowego

NCBR ogłosi również konkurs dla innej prężnie rozwijającej się branży – w ramach IV edycji GameINN na dofinansowanie sektora gamingowego przeznaczonych zostanie 100 mln zł. Konkurs będzie ogłoszony i uruchomiony w IV kwartale tego roku, a jego celem jest wsparcie projektów B+R w zakresie m.in. projektowania i wzornictwa gier wideo czy zastosowania sztucznej inteligencji.

A aktualnymi konkursami można zapoznać się tu: https://www.ncbr.gov.pl/aktualne-konkursy/