NOWE ŁATWIEJSZE WARUNKI KONKURSU NA PRODUKT SIECIOWY DLA MŚP Z POLSKI WSCHODNIEJ!

Konkurs „Tworzenie produktów sieciowych przez MŚP” jest w tym roku bardziej atrakcyjny i dostępny dla firm. Do tego pula pieniędzy na dofinansowanie realizacji projektów sieciowych w Polsce Wschodniej została właśnie zwiększona do 420 mln zł. Aktualna runda naboru wniosków potrwa do 29 sierpnia br.

Właściciele małych i średnich firm z województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego, którzy wspólnie z innymi firmami chcą wprowadzać na rynek innowacyjne produkty pod jedną marką mogą otrzymać nawet 80 proc. dofinansowania z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

Poddziałanie nie jest sprofilowane na konkretną branżę. Warunkiem udziału w konkursie jest to, że produkty sieciowe muszą dotyczyć obszarów wpisujących się w zakres Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji wspólnych dla co najmniej dwóch województw Polski Wschodniej i charakteryzować się innowacyjnością produktową, co najmniej w skali kraju.

Łatwiej o wsparcie

W porównaniu z poprzednimi edycjami konkursu wprowadzono kilka zmian, które pozwalają na udział szerszemu gronu przedsiębiorców. Najważniejsze z nich to:

  1. Dopuszczenie możliwości aplikowania przez samodzielnego wnioskodawcę, który poprzez kooperację z co najmniej jednym podmiotem utworzy produkt sieciowy. Nie ma więc konieczności zawiązywania formalnego konsorcjum firm. Nie wykluczyliśmy przy tym dotychczasowej możliwości realizacji projektów w konsorcjum (co najmniej 3 podmioty). Sposób realizacji projektu wybiera wnioskodawca. Istotne w tym zakresie jest to, że jeżeli projekt realizowany jest w ramach konsorcjum wydatki partnerów mogą być wydatkami kwalifikowalnymi.
  2. Minimalna kwota wydatków kwalifikowalnych projektu w wysokości 5 mln zł, co umożliwi skorzystanie z dofinansowania szerszej grupie wnioskodawców.
  3. Zwiększono limit możliwych do kwalifikowania wydatków związanych z miejscami noclegowymi, podnosząc go do 35 %. Zmiana ta poprawia sytuację w zakresie poziomu dostępnego dofinansowania w projektach turystycznych i medycznych, gdzie pomysł na projekt obejmuje inwestycje również w bazę noclegową.
  4. Umożliwiono dodatkowo finansowanie wydatków z nowego rodzaju pomocy na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną.

 

Produkt sieciowy, czyli…

Produkt sieciowy to oferta (produkt lub usługa) tworzona przez kilka rozproszonych podmiotów pod wspólną marką. Może to być współpraca niezależnych podmiotów, albo firm działających w ramach konsorcjum.

W dotychczasowych konkursach dominowały projekty z branży turystycznej, gdzie produkt sieciowy, co do zasady, tworzony jest przez kilka podmiotów oferujących odmienne usługi ukierunkowane na turystę. Może to być np. połączenie w jednym pakiecie aktywnego wypoczynku, wydarzeń kulturalnych, noclegu i posiłku, który ostatecznie oferowany jest pod wspólną marką. Każdy z dostępnych wariantów pakietu jest tworzony przez więcej niż jeden podmiot, czyli jest produktem sieciowym.

Jednak produkt sieciowy nie musi być pakietem usług. Produktem sieciowym może być także pojazd, maszyna, urządzenie czy zestaw maszyn i urządzeń produkowanych w wyniku współpracy kilku firm.

Więcej informacji: Tworzenie produktów sieciowych przez MŚP