„Warmińsko-Mazurski STARTUP INKUBATOR”

W maju 2019 r. cztery wiodące instytucje otoczenia biznesu regionu warmińsko-mazurskiego rozpoczęły wspólną realizację projektu nt.: „Warmińsko-Mazurski STARTUP INKUBATOR”.

Projekt powstał z myślą o rozwoju młodych przedsiębiorstw z regionu Warmii i Mazur. Poprzez realizację projektu chcemy zmniejszyć ilość  niepowodzeń i objąć kompleksowym wsparciem młodych przedsiębiorców, dostarczając im wiedzę oraz narzędzia do skutecznego wdrożenia innowacyjnych rozwiązań.

Usługi dla przedsiębiorców w ramach projektu zostały tak skomponowane, aby wesprzeć proces od pomysłu przez badanie potrzeb potencjalnych klientów po opracowanie modelu biznesowego oraz zaprojektowanie prototypu.

Wnioski można składać od  21 od czerwca 2019 r. do 5 września 2019 r. za pośrednictwem strony internetowej: https://opnt.olsztyn.pl/wmstartup-inkubator/zloz-wniosek-online/

Inkubacja koordynowana przez PNT w Ełku przewidziana jest dla 8 MŚP i będzie trwać – w okresie 09.2019 r. – 07.2020 r.

Program Inkubacji obejmuje 2 pakiety usług na rzecz MŚP, tj.:

Pakiet podstawowych usług niezbędnych do funkcjonowania MŚP obejmuje:

 1. Usługi infrastrukturalne
 2. Usługi prawne
 3. Usługi księgowe
 4. Usługi związane z promocją
 5. Usługi ICT

Pakiet specjalistycznych usług proinnowacyjnych niezbędnych do rozwoju produktu/usługi i umacniania pozycji rynkowej firmy:

 1. Opracowanie indywidualnego programu rozwoju produktu/usługi
 2. Szkolenia:
 3. a) zarządzanie zespołem
 4. b) tworzenie modelu biznesowego
 5. Indywidualny pakiet dla przedsiębiorstw
 6. a) opracowanie tożsamości marki
 7. b) opracowanie projektu/usługi (prototyp)
 8. c) przeprowadzenie badania użytkowników (testowanie rozwiązań)
 9. d) weryfikacja modelu biznesowego
 10. e) opracowanie strategii marketingowej
 11. Mentoring grupowy – przygotowanie do prezentacji pomysłu przed inwestorem
 12. Spotkania z potencjalnym inwestorem
 13. Networking biznesowy.

Celem projektu jest osiągnięcie zdolności samodzielnego działania na rynku przez 53 innowacyjne MŚP województwa warmińsko-mazurskiego w początkowej w początkowej fazie rozwoju  działalności (do 3 lat), poprzez realizacje w okresie 05.2019 – 04.2021 r. przez 4 ośrodki innowacji Warmii i Mazur programu inkubacji przedsiębiorstw służącego dostarczeniu młodym MŚP, zgodnych z ich potrzebami, usług dla zapewnienia bieżącego funkcjonowania oraz usług specjalistycznych dla rozwoju produktów/usług oraz umocnienia pozycji rynkowej.

Projekt jest realizowany w partnerstwie przez 4 ośrodki zajmujące się na co dzień wsparciem biznesu:

– Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny – Lider projektu

Partnerzy:

Park Naukowo-Technologiczny w Ełku

– Inkubator Przedsiębiorczości w Biskupcu

– Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie poprzez Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie

Projekt „Warmińsko-Mazurski Start-up Inkubator” realizowany jest w ramach umowy o dofinansowanie nr RPWM.01.03.01-28-0001/18-00 w ramach osi priorytetowej 1- „Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur” działanie 1.3 – „Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości)” poddziałanie 1.3.1 – „Inkubowanie przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wartość dofinansowania – 3 344 660, 44 PLN

Więcej informacji pod linkiem: https://opnt.olsztyn.pl/wmstartup-inkubator/

https://radio5.com.pl/mlodzi-przedsiebiorcy-uzyskaja-wsparcie/

 

Wsparcie dla młodych przedsiębiorców w kwocie ok. 63.000 zł.

Wsparcie dla młodych przedsiębiorców w kwocie ok. 63.000 zł.Więcej szczegółów w video z Panią Agnieszką Pietrowicz – Dyrektor Parku Naukowo-Technologicznego w Ełku

Publiée par Wiadomości z Ełku – dm.elk.pl sur Mercredi 3 juillet 2019

 

WSPARCIE DLA FIRM

??? Nabór wniosków do Warmińsko-Mazurski Startup Inkubator ruszył‼️☑ Warmińsko-Mazurski Startup Inkubator to wsparcie dla Twojej młodej firmy:▶️ strategia marketingowa;▶️ model biznesowy;▶️ rozwój Twojego produktu/usługi;Jeżeli Twoja firma działa na rynku nie dłużej niż 3 lata, ten projekt jest dla Ciebie‼️‼️‼️?Tu przeczytasz więcej o projekcie: https://bit.ly/2LqauIaTu złożysz wniosek: https://bit.ly/2X8hD2o

Publiée par Warmińsko-Mazurski Startup Inkubator sur Mercredi 26 juin 2019